Lärare

Valbart block

Här kan såväl skoladministratören som läraren få möjlighet att se hur det ser ut i en lärarvy. Man får lära sig alla funktioner som finns kring elevens frånvaro, ändra ev. felaktigt registrerad frånvaro och hantera en ledighetsansökan. 

Vi tipsar om att lärare som är kopplade till flera skolor har 
möjlighet att se sitt kompletta schema. Vi lyfter vikariehanteringen och vikten av att rapportera samtliga lektioner. Vi tipsar om rapporter som kan vara användbara vid utvecklingssamtal.

Tid: 90 min
Målgrupp: Skoladministratörer, Lärare
Max 15 deltagare

Innehåll

  • Hur lärare kan få information om dagens frånvarande elever
  • Frånvaroinformation samt föräldrakontakter på elevnivå under Elev/klassbild
  • Elevinformation kopplade till vårdnadshavare
  • Schemavisarens möjligheter
  • Rapportera lektion åt sig själv eller som vikarie för kollega
  • Frånvaroanmäla elev eller en grupp/klass
  • Ändra frånvaro som blivit fel tillbaka i tiden
  • Ansöka om ledighet åt en elev
  • Sammanställningar vad gäller egna elevers närvaro/frånvaro, användbart vid ex. utvecklingssamtal
  • Övningar

Tillbaka till översikten

Kontakt för prisuppgift

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta oss om du har frågor eller för att få offert på hel- eller halvdag.