Frånvarostatistik

Statistiken är hämtad från vår tjänst Telefonanmälan, där vårdnadshavare och elever anmäler sig via telefon. Statistiken omfattar cirka 400 000 elever i många kommuner över hela landet.

Av de elever som anmält frånvaro via telefon är fördelningen ca.25% av anmälningarna kommer från gymnasiet och ca.75% kommer från grundskolan. En marginell andel elever är från vuxenutbildningen. 

 

Vi har inga svar till varför statistiken ser ut som den gör men tycker att det är viktigt att informera om hur frånvaromönstret förändras över tid.   

Läsåret 20/21

Frånvarostatistik 1 210524 HL.jpg

Frånvarostatistik 2 210524 HL.png

Vårterminen 2021

Under de första veckorna på vårterminen ligger antalet anmälningar lågt för årstiden. En svag uppgång under sker vecka 5 i jämförelse med vecka 4, denna ökning är ca.10 %. Antalet frånvaroanmälaningar under sportlovsveckorna fortsätter att vara något lägre än genomsnittet för årtiden. 

Det ser ut som om frånvaron är på väg att öka i skolorna efter sportloven. Detta är inte det vanliga mönstret, vanligen brukar frånvaron minska något under våren efter sportloven.

Under vecka 18 ökade frånvaron till en nivå som är högre än förra året och även högre än motsvarande datum året innan.

Höstterminen 2020

Diagrammet visar frånvaroanmälningar för läsåret 20/21 i grönt. Antalet frånvaroanmälningar ökar vid skolstart mer än under de två föregående läsåren. Det kan bero på att fler än vanligt var sjuka, men det kan också vara så att föräldrar och elever var extra försiktiga. Många var kanske hemma för milda och diffusa symtom.

Frånvaroanmälningarna började att plana ut runt v.40 och låg efter det på en nivå ca. 20% högre än under de två föregående åren. 

Efter höstlovet låg antalet anmälningar 30-60% högre än normalt. Efter denna period stabiliserades frånvaroanmälningarna med en möjligen minskande trend. Det normala för höstterminen mellan höstlov och jullov brukar vara att vi har en konstant ökning av antalet anmälningar, i höstas såg vi snarare en minskning. 

Läsåret 19/20

Frånvarostatistik19maj.jpg

Vårterminen 2020

Diagrammet visar frånvaroanmälningar för läsåret 19/20 i orange. Vecka 11 år 2020 kom en rekommendation till alla om att hålla sig hemma även vid lätta förkylningssymptom. Vi såg då en markant ändring i frånvaromönstret. Inom några få dagar ökade antalet frånvaroanmälningar via vår telefontjänst, från basnivån till tre gånger den normala. 

Vi vill betona att det inte är troligt att den snabba ökningen berodde på faktiska sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset. Tolkningen är att toppen är resultatet av att elever rekommenderas att vara hemma även med milda symptom, plus en del allmän oro. Sannolikt orsakas de flesta symtom av influensa eller förkylning, men en ökande andel kan efterhand komma att bero på det nya viruset.

Under vecka 13 och 14 minskade frånvaron något. Många tolkningar kan göras av resultatet, exempelvis att distansundervisningen leder till att inte lika många inte sjukanmälde sig för lättare förkylningssymtom. 

Efter påsklovet sjönk frånvaron till normal nivå för årstiden. En teori är att den högre frånvaron på grundskolan kompenseras av den lägre frånvaron på gymnasiet där distansundervisning pågår. 

Vi har inga svar på detta men tycker att det är viktigt att informera om hur frånvaromönstret förändras över tid.