GetAccept

Skola24 använder GetAccept för hantering av avtal, så kallad e-signering. 

Snabbare leverans

Att använda e-signering sparar tid både för dig som kund och för oss som företag genom att kapa ledtider för administration. Detta leder exempelvis till snabbare leverans. E-signering bidrar också till en bättre miljö med minskad pappersmängd och minskade transporter.

Giltighet och säkerhet

Att använda GetAccept är lika giltigt som att underteckna ett avtal med papper och penna. Hanteringen av avtalet är säkrare än via postgång då vi vet var avtalet befinner sig hela tiden. Alla steg i avtalsprocessen loggas och överses av vår avtalscontroller.

Så här går det till

Först sker en överenskommelse mellan din organisation och oss. Därefter får du ert avtal via e-post med tydliga instruktioner. I avtalet finns en länk och via denna sker signeringen. Avtalet skickas automatiskt tillbaka till oss vid undertecknandet. 

Varje år hanterar vi ca.300 licens-, tilläggs- och personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om e-signering med GetAccept är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Maila vår avtalscontroller maggan.sulander@skola24.com