Export Lektion

fill-color Created with Sketch.

Skola24 arbetar för att ge stöd för utbyte av data mellan olika system. Vi bygger integrationer med stöd för SS12000

Export Lektion

fill-color Created with Sketch.
  • Integrationen Export Lektion möjliggör integration mellan Skola24 och andra digitala skolsystem som exempelvis lärplattformar. 
  • Mottagande system behöver ha stöd för att ta emot denna data. 
  • Kunden kan använda integrationen själv eller välja att koppla in en tredje part för att hämta ut data från Skola24. 
  • För att kunna använda integrationen Export Lektion måste kunden även delta i Skola24s samverkansavtal för att bli certifierade.