Analys och planering

fill-color Created with Sketch.

Har du frågor om när den här kursen kommer att hållas nästa gång kontakta bokning@skola24.com. Varmt välkommen på kurs hos oss!

För skolan kan det vara viktigt att få ut relevanta nyckeltal och analyser kring ekonomi. Under utbildningen går vi igenom hur ni enkelt får en överblick över skolans resurser och kostnadsfördelning.

Den här utbildningen fokuserar på att hjälpa er verksamhet med att:

 • Skapa fördjupade rapporter över lärares tjänster med hjälp av ett antal nyckeltal
 • Få kunskaper i hur tjänster fördelas över program, skolenhet eller konton
 • Ta fram löneunderlag för lärare

På utbildningen går vi igenom hur ni tar fram och sammanställer rapporter för kostnader som gäller:

 • Undervisning
 • Övrig personal
 • Läromedel
 • Lokaler
 • Övrigt där kostnad per elev kan beräknas

Den här utbildningen vänder sig till dig som har tillgång till produkten Analys och Planering.

Detaljer om utbildningen

 • Plats: På någon av våra utbildningsorter, på plats i er verksamhet eller online.
 • Omfattning: 1 dag
 • Målgrupp: Rektorer och ansvariga för skolans ekonomi och planering.
 • Förkunskaper: Grundläggande kunskap om Skola24 Schema underlättar.

Välkommen!

Boka den här kursen på plats hos dig
Ta hjälp av en expert
Alla våra kurser

Rese- och avbokningsinformation
Vad är Onlinekurs?

Hittar du inte ett passande tillfälle är du välkommen att kontakta mig.

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09