Alla föräldrar gör samma resa

Är du förälder eller närstående till ett barn med hög frånvaro? Finns det brister i kommunikationen med skolan? Du är inte ensam, alla föräldrar gör samma resa. 

Alla föräldrar gör samma resa.jpg

Vilket stöd behöver föräldrar till barn med hög frånvaro?

De flesta elever har föräldrar som inte arbetar inom skolan. För dessa föräldrar behövs generell information, exempelvis om hur elevhälsan fungerar eller vad skollagen säger om frånvaro och särskilt stöd. Föräldrarna behöver också information om vem som är ansvarig för vad när det gäller hög skolfrånvaro och vad skolans rektor har för ansvarsområde. Föräldrarna behöver också bli informerade om skollagen och läroplanen som deras barn följer, det handlar om rättssäkerhet för elev och förälder. Skolan har ett stort myndighetsansvar och en del av det är att informera.

Alla yrken har fackspråk och så även personalen i skolan. Det finns många förkortningar och benämningar som inte är självklara för föräldrar. Några exempel är EHT, elevvårdskonferens, MPF, ÅP och individuell studieplan.

Vad kan föräldrar till barn med hög frånvaro göra när kommunikationen med skolan brister?

Föräldrar behöver kunskap om skolan för att kunna hjälpa sitt barn på bäst sätt men de behöver även taktik. Aggie Öhman, Prestationsprinsen, listar några punkter om föräldrataktik:

  • Tänk efter på vilket sätt det är bäst att närma sig skolan och huvudmannen på. Är det att ringa eller att skriva?
  • Ingen i skolan vill bli skriven på näsan. Fundera på hur du uttrycker dig när du kommunicerar. Aggie ger som exempel att det kan vara bättre att närma sig med en fråga, exempelvis ”Står det inte i skollagen att …?”.

Som förälder är det skönt att ha ett närverk av andra föräldrar som upplever situationen kring sitt barn på ungefär samma sätt. Många föräldrar känner sig ensamma i upplevelsen men alla föräldrar gör samma resa. 

Lyssna till när Aggie Öhman berättar om lärdomar från sina möten med föräldrar.

Läs också Hjälp! Skolan funkar inte för mitt barn