Skolans IT-system

En viktig del inom förskolans och skolans digitalisering är användningen av så kallade IT-system. Dessa kan vara system som installeras lokalt eller användas som molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. 

I dessa IT-system hanteras till stor del all skolverksamhet. Från schemaläggning, frånvarohantering, tillgänglighet i skolarbete, uppföljning, omdöme, betyg och mycket mer. Lärare, administration, elever och föräldrar använder sig dagligen av dessa system.
Systemen görs ofta tillgängliga via internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

gymnasie.jpg
Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen som sätter de riktlinjer som ska följas.
Inom skolan har man identifierat 36 olika verksamhetsprocesser och i dessa hittas IT-systemen.

Se en samlad bild av alla IT-system inom skolan.