Releaser - Skola24 Schema

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Schema och Schemavisaren.

fill-color Created with Sketch.

Prenumerera på releaser

Är du intresserad av att få löpande information kring våra releaser av Skola24 Schema. Du kan du prenumerera på notiser här. Dessa kommer till din mailadress så fort något händer. Du har möjlighet att när som hels avbryta din prenumeration.

Release 2021-11-05

Ett antal felrättningar och andra förbättringar har gjorts gällande ​nya mobilappen. Versionen finns tillgänglig både för iphone/ios och android. Versionen heter 1.0.641 på telefonerna.

Release 2021-09-25

Stängning av tabeller och formulär med osparade ändringar hanteras annorlunda. Tidigare fanns alternativet att spara i samband med att man stänger med "krysset" eller med "Stäng alla fönster". Numera får man alternativen att stänga utan att spara, eller att gå tillbaka till formuläret/tabellen. Att samtidigt stänga och spara ett formulär med OK-knappen fungerar på samma sätt som tidigare.
Denna ändring gjordes i första hand för att undvika de konflikter som kan uppstå när flera osparade ändringar genomförs mer eller mindre samtidigt.

 

Release 2021-01-07

I schemavisaren kan  man numera klicka på en lektionsruta och få upp informationen i lektionsrutan i ett större och skrollbart fönster. Detta är praktiskt både i de block där lektionstexten inte får plats och när texten helt enkelt upplevs som för liten.  Texten i schemafoten finns fortsatt kvar för de block vars textinnehåll inte får plats i lektionsrutan.
Skolor som använder Skola24 Lokal kan numera se bokarens namn i lektionsrutan för bokningen i Schemavisaren. Detta gäller dock bara Schemavisaren i inloggat läge.

 

Release 2020-10-27

Skola24 Lokal: Administratörer och Schemaläggare kan nu ändra eller ta bort bokningar gjorda av andra användare. Ett meddelande skickas till den som gjorde bokningen .

Schemavisaren:

 • Samlingsscheman blir möjliga att se i Schemavisaren. De samlingsscheman som är markerade som valbara i schemavisaren i Skola24 Schema kan fås fram i Schemavisaren genom att samlingsschemats ID skrivs in i ID-rutan.
 • Gruppscheman kommer att visa gruppmedlemmarnas totala schema om gruppen är inställd på att visa komplett schema i Skola24 Schema.
 • Schemarutor med block som innehåller för mycket text för att det ska bli läsbart har tidigare fått generiska namn (Block 1, Block 2 o.s.v…). Nu får de det blocknamn som blocket har i Skola24 Schema istället. Som tidigare beskrivs blockens innehåll i schemafoten.

Release 2020-09-29

Skola24 Lokal: Rollerna Skoladministratör och Schemaläggare kan nu administrera delade salar. Dessa funktioner fanns tidigare enbart för rollen Bokningsadministratör.

Skola24 Schema: Rättning har gjorts av fel som kunde orsaka programkörningsfel.

Schemavisaren: Uppdateringen har rättat brister i lärares åtkomst till scheman i inloggat läge samt felaktig visning av schema för olika läsår.

 

Release 2020-08-24

Den nya appen med namnet Skola24 ger nu vårdnadshavare och elever möjlighet att se elevers scheman. Som inloggad vårdnadshavare ser du scheman för alla elever du är vårdnadshavare för. Som inloggad elev ser du ditt eget schema. Appen ger även möjlighet att anmäla frånvaro om skolan använder Skola24 för frånvarorapportering.

Inloggning i appen sker på samma sätt som i Skola24 på webben, d.v.s. med samma användarnamn och lösenord, eller genom SSO-inloggning. Om kommunen/friskolan har en SSO-lösning och vill ansluta appen kontaktas kundansvarig på Skola24.
Om skolan har valt att visa elevscheman i schemavisaren utan inloggning, finns ytterligare ett sätt att logga in i appen för elever. Samma Schema-ID som används för schemavisaren fungerar då även som inloggningsuppgift för appen..

Release 2020-08-24

Skola24 uppgraderar under augusti månad tekniken kopplad till schemaklienten. Efter uppgraderingen kommer programmet kräva att minst .NET versionen 4.7.2 finns installerat på datorn. Denna version och efterföljande har funnits i Windows sedan 2018.

Release 2020-08-04

 • Prestandaförbättringar av schemavisaren. Skydd mot inte tillåtna anrop genom ändringar av URL för scheman.

 • Namnändring av Import/Exportfiler som tidigare hade namnet Procapita. De heter nu istället Textfil, men fungerar i övrigt precis som tidigare. Anledningen till namnbytet är att filformatet används av en rad olika system.

 • Kvalitetshöjande åtgärder i schemaklienten och schemavisaren.

Release 2020-05-29


Behörighetskontroll för inloggad användare i Schemavisaren

 • När Schemavisaren visas i inloggat läge i Skola24 styrs användarens åtkomst till scheman av roll och behörighet på skolan.
 • Användare med roll lärare eller elev ser direkt sitt eget schema. Schemat för lärare och elev visar nu samtliga lektioner, även när det finns lektioner på olika skolor.
 • Elever kan väljas i lista för en behörig användare, t.ex. mentorn.

Nyheter och ändringar gällande tillval Analys & Planering

 • Lärartäthet (antal heltidstjänster per 100 elever) kan beräknas per program och skolenhet.
 • Valda inställningar visas i sparade och utskriva rapporter.
 • Kostnad per elev kan delas upp på olika kostnadsslag.
 • Utökade möjligheter för uppdelning av kostnader, genom att konto kan anges i klasstabellen.
 • Kostnader kan knytas till skolenheter på samma sätt som till program.
 • Ny funktion finns för export av löneunderlag per lärare.
 • Förbättringar har gjorts av rapporternas grafiska utformning.

Release 2020-04-07


Ny version av schemavisaren

 • Ny möjlighet att begränsa åtkomst till schemavisaren så att bara inloggade användare kommer åt skolans schema. 
 • Under Grundinställningar för skola finns en ny inställning som kan markeras: Endast åtkomst via inloggning.
 • Användaren behöver vara inloggad i den domän som skolan hör till. För inloggade användare visas schemat för samtliga skolor i domänen. Utökad behörighetskontroll kommer i en senare version.
 • Läs HÄR för mer information.

Release 2020-02-27


Ändringar
:

 • Elever kan tas bort från Tabell - Elev direkt, även om de har lagts till eller tagits bort från lektioner. 
 • Publicering av schemat och även filexport stoppas om någon lärare saknar personnummer.
 • Bättre felhantering när flera elever läggs till på en lektion och schemakrock uppstår för en av dem.
 • Endast ämnen som är markerade som undervisningsämnen i ämnestabellen kommer med i kolumnen ”Undervisar i ämne” i lärartabellen.
 • Statusrapporten visar numera ”Felmarkering systemsatt” som ett eget alternativ.
 • Analys och planering: Posterna sorteras nu i bokstavsordning i  Planeringsunderlag.

Felrättningar:

 • Ett fel har rättats som gjorde att antalet elever kunde visas istället för elevnamn i lektionsrutan.
 • Ett programkörningsfel kunde uppstå vid användning av "Sök lektionsfri tid".
 • Vid användning av funktionerna ”Byt lärare del av läsår" eller ”Ändra lektioner” kunde en låst lektion flyttas till lapplådan med låsmarkering kvar.
 • Missvisande felmeddelande vid användning av funktionen ”Byt plats” har rättats.
 • Vid import från Procapita fungerar nu avstängning av uppdatering av ansvarig lärare i "Ändra förval". Läsår uppdateras numera inte vid import från Adela om läsårsdata är avmarkerat i ”Ändra förval”.

Release 2019-08-18


Ändringar
:

 • Ändrad visning av lektioner i Schemavisaren, läs mer HÄR

 

Uppdaterad 8 november 2021

Skriv ut