Releaser - Skola24 Schema

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Schema och Schemavisaren.

fill-color Created with Sketch.

Prenumerera på releaser

Är du intresserad av att få löpande information kring våra releaser av Skola24 Schema. Du kan du prenumerera på notiser här. Dessa kommer till din mailadress så fort något händer. Du har möjlighet att när som hels avbryta din prenumeration.

Nyhet 2023-10-14

 • I Schemavisaren visas numera senaste publiceringsdatumet för schemat. Informationen står i schemafoten
 • Nya inställningar i Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola (fliken Schema/resurs): Det går nu välja för vilka schemat ska visas för i schemavisaren. Alternativen är "Avstängd", "För alla" och "Endast inloggad personal". Om skolan har valt att ha publik schemavisare (utan inloggning) aktiverad påverkas den vyn också. Schemavisaren visas publikt endast om alternativen "För alla" och "Aktivera åtkomst utan inloggning" är valda.

 

Nyhet 2023-10-10

Förändring i rapporten "Pedagogisk personal (SCB)"

SCb har gjort en förändring i sin excelmall för inlämning av uppgifter gällande pedagogisk personal.
Förändringen i mallen består i att kolumnen "Grundsärskola/komvux som särskild utbildning" är borttagen. Detta får till följd att antalet tomma kolumner som infogas i vår rapport är en färre.
En ny version av schemaverktyget där antalet tomma kolumner i rapporten är uppdaterat är nu släppt.

 

 

Nyhet 2023-06-07

Vid användning av funktionen "Skapa en ny grupp för varje markerad elev" finns inte längre förslag på mönster för gruppnamn som innefattar elevers namn och ID:n. Gruppnamn baserade på klass och signatur är förvalt men redigerbart. Det går även fortsatt spara ett mönster som man skapat.

 

Nyhet 2023-04-14

En ny version av mobilappen Skola24 finns:

 •  En uppdaterad version av mobilappen Skola24 är nu tillgänglig för vårdnadshavare och elever. Uppdateringen kan hämtas där appar finns att ladda ned.
 • Det går nu att byta språk till engelska i mobilappen.

Release 2023-04-05

Elevers personnummer kan inte längre användas som ID för åtkomst till ett personligt schema i schemavisaren eller mobilappen. Vi rekommenderar användning av ett automatgenererat lösenord eller en annan unik kod för varje elev. Länken nedan visar tips kring användning av ID för schemavisaren. 

Skola 24 - Support - Lösenord för elevschema

 

Release 2023-03-03

Ett större paket med förbättringar i Skola24 Schema har gjorts i och med denna release. Berörda delar är bland annat publicering, avbokning och lektionskontroll.

 • Möjlighet ges att begränsa publicering så att lektioner bara publiceras fram till ett visst datum. På så sätt kan man undvika att ofärdiga delar av schemat exponeras för elever, vårdnadshavare och personal. Kunder som använder vårt bokningsverktyg kan sätta ett separat stoppdatum för lektioner med delade lokaler. Inställningen hittas under en ny menyrad: Inställningar – Publicering.

 • Inställningen ”Perioder för kontroll av villkor” tas bort. Kontroll av villkor för lektionerna sker istället numera alltid per vecka. Det innebär till exempel att man kan ha avvikande lunchtider för enstaka veckor utan att behöva göra några särskilda inställningar eller undantag för villkor.

 • Lunchvillkor för elevlösa schema hanteras på ett mer utvecklat sätt. Med hjälp av inställningarna gällande block och grupper som får placeras samtidigt kan felkontrollen avgöra om samtliga elever får lunchrast även i de fall som klassen inte har gemensam lunchrast. Det går dock välja att klassen alltid ska ha gemensam lunchrast.

 • Felkontrollen för delvis avbokade lektioner fungerar bättre nu. Felkontrollen tar hänsyn till avbokningen när nya lektioner med avbokade elever, delvis avbokad sal och så vidare ska läggas in.

 • Schemabrytande aktiviteter som ersättning för avbokad tid kan göras enklare nu. Högerklick på en avbokningsrad öppnar snabbmenyn där det finns en guide för att skapa schemabrytande aktivitet. Se avsnittet ”Snabbmenyer för avbokning” i manualen (som du hittar under menyn ”Hjälp” i schemaprogrammet). Denna funktion kräver att "Avbokning del av lektion/del av grupp" är aktiverad. Här finns också en del nya inställningsmöjligheter.

 • Slavschema fungerar lite annorlunda efter denna release. Tidigare ändrades slavschemat omedelbart när man hovrade över en lektion. Numera är det en liten fördröjning, vilket innebär att man enkelt kan gå till slavschemat och göra ändringar utan att slavschemat byter innehåll när du för muspekaren från huvudschemat till slavschemat.

 • För skolor som använder bokning och/eller delade lokaler kommer publicering endast stoppas när det är helt nödvändigt. Tidigare stoppades publicering när undantag för spärrad tid gjorts på en lektion med delad sal oavsett om det innebar en konflikt i bokningssystemet eller inte. Efter denna release stoppas publicering bara vid faktiska konflikter med bokningssystemet. Numera går det endast skapa en sådan konflikt genom att ignorera alla villkor och lägga lektionen med dubbelbokning mot en extern lektion (bokning eller lektion i annat schema) eller på ej tillåten tid enligt bokningssystemet.

 • Vyerna där personal bokar lokaler är förenklade.
 • Beskrivning av lokal visas numera i dialogrutan för bokning.
 • Defaultläget om man manuellt väljer bland lokaler vid bokning är nu att bara delade lokaler syns

 

Nyhet 2022-06-03

Förbättringar har gjorts gällande hantering av användarroller och e-postadresser :

 • Alla tabeller för personalroller har en kolumn för E-post arbete.

 • Kolumn med e-postadress har tydlig rubrik: "E-post arbete" eller "E-post (person)". E-post (person) är den som finns i persontabellen och används för återställning av konto.
 • E-postutskick till personal ska i första hand skickas till E-post arbete.
 • Tabellen "Administration – Kommunadministratörer" blir synlig och redigeringsbar för användare med rollen Kommunadministratör.
 • Ny inställning finns i tabellen Kommunadministratörer: ”Mottagare av systeminformation”. Inställningen är tänkt att användas när leverantören vill skicka systeminformation till utvalda personer som väljs av huvudmannen.

Nyhet 2022-05-17

Ny version av mobilapp finns:

 •  En uppdaterad version av mobilappen Skola24 är nu tillgänglig för vårdnadshavare och elever. Uppdateringen kan hämtas där appar finns att ladda ned.

Release 2022-04-29

 • Förändringar i hur veckor skrivs i exportfiler:
  Om till exempel vecka 26 finns både som första och sista vecka i schemats kalender får första veckan suffixet A och sista veckan får suffixet B. Suffix på första och sista veckan i schemats kalender går efter release per default inte med i exporterna. I Inställningar - Export/Import kan man byta till Version 2, vilket gör att suffixen går med i exportfilerna.

 • Nya fält som ska förenkla gallring i kurs- och ämnestabeller:
  Det nya fältet heter ”Används” och finns i Tabell - Kurs och Tabell - Ämne.
  Följande räknas som att kurs eller ämne används:
  En kurs får en etta i nämnda fält om den används i tjänstefördelning eller lektion.
  Ett ämne får en etta i nämnda fält om det används i tjänstefördelning, lektion, behörighet, som resurs eller schablon eller ämne för scb (för ämne eller kurs).

 • Inställningen ”Visa ingående klasser” som text i lektionsruta i stället för grupp fungerar annorlunda efter release. Om alla elever i gruppen har inställningen ”Visa ej på klasschema” kommer alla ingående klasser visas (i stället för grupp, som visades tidigare). Annars kommer som tidigare klasser tillhörande elever utan denna inställning visas. Inställningen hittas under Format – Lektionsruta – Generellt (fliken utseende).

 • Antalet kolumner för period, grupp och ”lektion på klasschema” kan numera vara upp till 12.

 • Bortse från läsår och bortse från avbokning kan nu ställas in per lektion i ett lektionsblock.

Release 2021-12-17

Förbättrad hantering gällande avbokning: Lektioner som bortser från avbokning är numera synligt placerbara på avbokad tid.
Förbättrad hantering av arbete med Skola24 Schema på flera skärmar.

Om två olika veckor med samma veckonummer förekommer i schemats läsår, kommer den första märkas med ett "A" och den andra med ett "B". Första och sista veckan i ett läsår kan då till exempel heta "26A" respektive "26B". 

 

Release 2021-11-05

Ett antal felrättningar och andra förbättringar har gjorts gällande ​nya mobilappen. Versionen finns tillgänglig både för iphone/ios och android. Versionen heter 1.0.641 på telefonerna.

Release 2021-09-25

Stängning av tabeller och formulär med osparade ändringar hanteras annorlunda. Tidigare fanns alternativet att spara i samband med att man stänger med "krysset" eller med "Stäng alla fönster". Numera får man alternativen att stänga utan att spara, eller att gå tillbaka till formuläret/tabellen. Att samtidigt stänga och spara ett formulär med OK-knappen fungerar på samma sätt som tidigare.
Denna ändring gjordes i första hand för att undvika de konflikter som kan uppstå när flera osparade ändringar genomförs mer eller mindre samtidigt.

 

Release 2021-01-07

I schemavisaren kan  man numera klicka på en lektionsruta och få upp informationen i lektionsrutan i ett större och skrollbart fönster. Detta är praktiskt både i de block där lektionstexten inte får plats och när texten helt enkelt upplevs som för liten.  Texten i schemafoten finns fortsatt kvar för de block vars textinnehåll inte får plats i lektionsrutan.
Skolor som använder Skola24 Lokal kan numera se bokarens namn i lektionsrutan för bokningen i Schemavisaren. Detta gäller dock bara Schemavisaren i inloggat läge.

 

Release 2020-10-27

Skola24 Lokal: Administratörer och Schemaläggare kan nu ändra eller ta bort bokningar gjorda av andra användare. Ett meddelande skickas till den som gjorde bokningen .

Schemavisaren:

 • Samlingsscheman blir möjliga att se i Schemavisaren. De samlingsscheman som är markerade som valbara i schemavisaren i Skola24 Schema kan fås fram i Schemavisaren genom att samlingsschemats ID skrivs in i ID-rutan.
 • Gruppscheman kommer att visa gruppmedlemmarnas totala schema om gruppen är inställd på att visa komplett schema i Skola24 Schema.
 • Schemarutor med block som innehåller för mycket text för att det ska bli läsbart har tidigare fått generiska namn (Block 1, Block 2 o.s.v…). Nu får de det blocknamn som blocket har i Skola24 Schema istället. Som tidigare beskrivs blockens innehåll i schemafoten.

Release 2020-09-29

Skola24 Lokal: Rollerna Skoladministratör och Schemaläggare kan nu administrera delade salar. Dessa funktioner fanns tidigare enbart för rollen Bokningsadministratör.

Skola24 Schema: Rättning har gjorts av fel som kunde orsaka programkörningsfel.

Schemavisaren: Uppdateringen har rättat brister i lärares åtkomst till scheman i inloggat läge samt felaktig visning av schema för olika läsår.

 

Release 2020-08-24

Den nya appen med namnet Skola24 ger nu vårdnadshavare och elever möjlighet att se elevers scheman. Som inloggad vårdnadshavare ser du scheman för alla elever du är vårdnadshavare för. Som inloggad elev ser du ditt eget schema. Appen ger även möjlighet att anmäla frånvaro om skolan använder Skola24 för frånvarorapportering.

Inloggning i appen sker på samma sätt som i Skola24 på webben, d.v.s. med samma användarnamn och lösenord, eller genom SSO-inloggning. Om kommunen/friskolan har en SSO-lösning och vill ansluta appen kontaktas kundansvarig på Skola24.
Om skolan har valt att visa elevscheman i schemavisaren utan inloggning, finns ytterligare ett sätt att logga in i appen för elever. Samma Schema-ID som används för schemavisaren fungerar då även som inloggningsuppgift för appen..

Release 2020-08-24

Skola24 uppgraderar under augusti månad tekniken kopplad till schemaklienten. Efter uppgraderingen kommer programmet kräva att minst .NET versionen 4.7.2 finns installerat på datorn. Denna version och efterföljande har funnits i Windows sedan 2018.

Release 2020-08-04

 • Prestandaförbättringar av schemavisaren. Skydd mot inte tillåtna anrop genom ändringar av URL för scheman.

 • Namnändring av Import/Exportfiler som tidigare hade namnet Procapita. De heter nu istället Textfil, men fungerar i övrigt precis som tidigare. Anledningen till namnbytet är att filformatet används av en rad olika system.

 • Kvalitetshöjande åtgärder i schemaklienten och schemavisaren.

Release 2020-05-29


Behörighetskontroll för inloggad användare i Schemavisaren

 • När Schemavisaren visas i inloggat läge i Skola24 styrs användarens åtkomst till scheman av roll och behörighet på skolan.
 • Användare med roll lärare eller elev ser direkt sitt eget schema. Schemat för lärare och elev visar nu samtliga lektioner, även när det finns lektioner på olika skolor.
 • Elever kan väljas i lista för en behörig användare, t.ex. mentorn.

Nyheter och ändringar gällande tillval Analys & Planering

 • Lärartäthet (antal heltidstjänster per 100 elever) kan beräknas per program och skolenhet.
 • Valda inställningar visas i sparade och utskriva rapporter.
 • Kostnad per elev kan delas upp på olika kostnadsslag.
 • Utökade möjligheter för uppdelning av kostnader, genom att konto kan anges i klasstabellen.
 • Kostnader kan knytas till skolenheter på samma sätt som till program.
 • Ny funktion finns för export av löneunderlag per lärare.
 • Förbättringar har gjorts av rapporternas grafiska utformning.

Release 2020-04-07


Ny version av schemavisaren

 • Ny möjlighet att begränsa åtkomst till schemavisaren så att bara inloggade användare kommer åt skolans schema. 
 • Under Grundinställningar för skola finns en ny inställning som kan markeras: Endast åtkomst via inloggning.
 • Användaren behöver vara inloggad i den domän som skolan hör till. För inloggade användare visas schemat för samtliga skolor i domänen. Utökad behörighetskontroll kommer i en senare version.
 • Läs HÄR för mer information.

Release 2020-02-27


Ändringar
:

 • Elever kan tas bort från Tabell - Elev direkt, även om de har lagts till eller tagits bort från lektioner. 
 • Publicering av schemat och även filexport stoppas om någon lärare saknar personnummer.
 • Bättre felhantering när flera elever läggs till på en lektion och schemakrock uppstår för en av dem.
 • Endast ämnen som är markerade som undervisningsämnen i ämnestabellen kommer med i kolumnen ”Undervisar i ämne” i lärartabellen.
 • Statusrapporten visar numera ”Felmarkering systemsatt” som ett eget alternativ.
 • Analys och planering: Posterna sorteras nu i bokstavsordning i  Planeringsunderlag.

Felrättningar:

 • Ett fel har rättats som gjorde att antalet elever kunde visas istället för elevnamn i lektionsrutan.
 • Ett programkörningsfel kunde uppstå vid användning av "Sök lektionsfri tid".
 • Vid användning av funktionerna ”Byt lärare del av läsår" eller ”Ändra lektioner” kunde en låst lektion flyttas till lapplådan med låsmarkering kvar.
 • Missvisande felmeddelande vid användning av funktionen ”Byt plats” har rättats.
 • Vid import från Procapita fungerar nu avstängning av uppdatering av ansvarig lärare i "Ändra förval". Läsår uppdateras numera inte vid import från Adela om läsårsdata är avmarkerat i ”Ändra förval”.

Release 2019-08-18


Ändringar
:

 • Ändrad visning av lektioner i Schemavisaren, läs mer HÄR

 

Uppdaterad 16 oktober 2023

Skriv ut