Releaser - Skola24 Schema

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Schema och Schemavisaren.

fill-color Created with Sketch.

Release 2020-05-29


Behörighetskontroll för inloggad användare i Schemavisaren

 • När Schemavisaren visas i inloggat läge i Skola24 styrs användarens åtkomst till scheman av roll och behörighet på skolan.
 • Användare med roll lärare eller elev ser direkt sitt eget schema. Schemat för lärare och elev visar nu samtliga lektioner, även när det finns lektioner på olika skolor.
 • Elever kan väljas i lista för en behörig användare, t.ex. mentorn.

Release 2020-04-07


Ny version av schemavisaren

 • Ny möjlighet att begränsa åtkomst till schemavisaren så att bara inloggade användare kommer åt skolans schema. 
 • Under Grundinställningar för skola finns en ny inställning som kan markeras: Endast åtkomst via inloggning.
 • Användaren behöver vara inloggad i den domän som skolan hör till. För inloggade användare visas schemat för samtliga skolor i domänen. Utökad behörighetskontroll kommer i en senare version.
 • Läs HÄR för mer information.

Release 2020-02-27


Ändringar
:

 • Elever kan tas bort från Tabell - Elev direkt, även om de har lagts till eller tagits bort från lektioner. 
 • Publicering av schemat och även filexport stoppas om någon lärare saknar personnummer.
 • Bättre felhantering när flera elever läggs till på en lektion och schemakrock uppstår för en av dem.
 • Endast ämnen som är markerade som undervisningsämnen i ämnestabellen kommer med i kolumnen ”Undervisar i ämne” i lärartabellen.
 • Statusrapporten visar numera ”Felmarkering systemsatt” som ett eget alternativ.
 • Analys och planering: Posterna sorteras nu i bokstavsordning i  Planeringsunderlag.

Felrättningar:

 • Ett fel har rättats som gjorde att antalet elever kunde visas istället för elevnamn i lektionsrutan.
 • Ett programkörningsfel kunde uppstå vid användning av "Sök lektionsfri tid".
 • Vid användning av funktionerna ”Byt lärare del av läsår" eller ”Ändra lektioner” kunde en låst lektion flyttas till lapplådan med låsmarkering kvar.
 • Missvisande felmeddelande vid användning av funktionen ”Byt plats” har rättats.
 • Vid import från Procapita fungerar nu avstängning av uppdatering av ansvarig lärare i "Ändra förval". Läsår uppdateras numera inte vid import från Adela om läsårsdata är avmarkerat i ”Ändra förval”.

Release 2019-08-18


Ändringar
:

 • Ändrad visning av lektioner i Schemavisaren, läs mer HÄR

 

Uppdaterad 1 juni 2020

Skriv ut