Release 18 augusti

Ändrad visning av lektioner i Schemavisaren

I denna release startades arbetet med att förbättra schemavisaren. Schemavisaren har tidigare visat lektioner enligt det senast publicerade schemat. Arbete pågår nu med att göra Schemavisaren till ett verktyg som innehåller all information vilket ökar spårbarheten. 

Schemavisaren har tidigare visat lektioner enligt det senast publicerade schemat, både för genomförda och framtida lektioner. En effekt av detta har varit att schemaändringar som gjorts inte har gått att spåra i Schemavisaren. Inte heller har ändringar som gjorts av lärare i Skola24:s vyer för rapportering av lektioner kunnat visas i Schemavisaren. Det kan gälla t.ex. nya och borttagna lektioner eller ändrade tider.

Arbete pågår med att göra Schemavisaren till ett verktyg med tillgång till all lektionsinformation som finns i Skola24:s databas. Målet är att dagens lektioner och tidigare genomförda lektioner ska läsas från de lektionstillfällen som finns i Skola24 och visas i frånvarovyer och i Skola24 mobilapp. Framtida lektioner ska visas från det senast publicerade schemat. Även salsbokningar som gjorts i Skola24 ska kunna visas i Schemavisaren.

En första version har släppts med vissa förändringar i hur lektioner visas. Följande lista ger exempel på nyheter som nu finns på plats i Schemavisaren:

- Vid publicering kommer schemat i Schemavisaren att uppdateras direkt. Schemat för nästkommande dag och framåt uppdateras direkt vid publiceringen, medan schemat för innevarande dag och bakåt i tiden inte påverkas.

- I denna version av schemavisaren gäller följande för de lektioner som finns idag: Ändringar i form av nya eller borttagna lektioner och tider för flyttade lektioner som gjorts av lärare får genomslag i Schemavisaren direkt. Texterna på befintliga lektioner uppdateras dock från det senast publicerade schemat, t.ex. ämne, lärare och sal.

- Tidigare genomförda lektioner visas enligt samma principer som dagens lektioner.

- Lektionstillfällen som skapats direkt i Skola24, dvs. där en motsvarande lektion saknas i schemat, kommer att visas i Schemavisaren med beige färg och endast ämne/kurskod angivet. Lärare, sal etc. visas inte i nuläget.