Releaser - Skola24 Frånvaro

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Frånvaro.

fill-color Created with Sketch.

Release 2020-08-24

Den nya appen med namnet Skola24 ger nu vårdnadshavare och elever möjlighet att anmäla frånvaro för hel dag och del av dag. Dessutom finns en vy som visar aktuella, kommande och föregående frånvaroanmälningar. Appen visar även elevers scheman. Som inloggad vårdnadshavare ser du scheman för alla elever du är vårdnadshavare för. Som inloggad elev ser du ditt eget schema.

Inloggning i appen sker på samma sätt som i Skola24 på webben, d.v.s. med samma användarnamn och lösenord, eller genom SSO-inloggning. Om kommunen/friskolan har en SSO-lösning och vill ansluta appen kontaktas kundansvarig på Skola24.
Om skolan har valt att visa elevscheman i schemavisaren utan inloggning, finns ytterligare ett sätt att logga in i appen för elever. Samma Schema-ID som används för schemavisaren fungerar då även som inloggningsuppgift för appen.

 

Release 2020-08-04

Ny inställning som gör det möjligt att stänga av vårdnadshavares möjlighet att redigera sina kontaktuppgifter i Skola24. Kontakta supporten för att aktivera denna inställning.

Release 2020-05-19


Räknare för "Antalet unika elever" i rapport för frånvaroanmälan

  • Grundrapporterna "Frånvaroanmälan för elev" och "Frånvaroanmälan för skola" har försetts med en räknare i rapporthuvudet, som visar antalet unika elever med minst en frånvaroanmälan under den valda tidsperioden.

Release 2020-04-07


Skola24 NXT blir tillgänglig för kunder

  • Via en inställning kan gränssnittet för en kund växlas över till den nya versionen. Växlingen sker i samråd mellan varje kund och kundansvarig på Skola24.

 

Uppdaterad 8 september 2020

Skriv ut