Releaser - Skola24 Frånvaro

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Frånvaro.

fill-color Created with Sketch.

Release 2020-08-04

Ny inställning som gör det möjligt att stänga av vårdnadshavares möjlighet att redigera sina kontaktuppgifter i Skola24. Kontakta supporten för att aktivera denna inställning.

Release 2020-05-19


Räknare för "Antalet unika elever" i rapport för frånvaroanmälan

  • Grundrapporterna "Frånvaroanmälan för elev" och "Frånvaroanmälan för skola" har försetts med en räknare i rapporthuvudet, som visar antalet unika elever med minst en frånvaroanmälan under den valda tidsperioden.

Release 2020-04-07


Skola24 NXT blir tillgänglig för kunder

  • Via en inställning kan gränssnittet för en kund växlas över till den nya versionen. Växlingen sker i samråd mellan varje kund och kundansvarig på Skola24.

 

Uppdaterad 7 augusti 2020

Skriv ut