Mina elever

Skriv ut

Översikten Mina elever visar dagens frånvaro för de elever läraren är ansvarig för. Vyn visas bara för användare med rollen Lärare som har tilldelats ansvar för en grupp eller klass.

fill-color Created with Sketch.

En siffra visar det totala antalet frånvarande elever under dagen. I det utökade läget finns möjlighet att välja ett tidigare datum och frånvarande elever för den valda dagen syns i en lista. För varje frånvarande elev visas antalet lektioner med frånvaro och det totala antalet lektioner under dagen. Vald frånvaroanledning anges om den är samma för alla lektioner. För varje elev finns även en detaljvy som visar alla lektioner med frånvaro. Vald frånvaroanledning, frånvarotid och vem som har registrerat frånvaron framgår.

imagehwmdi.png

imageai8lh.png

 

 

 

Uppdaterad 26 februari 2021

Skriv ut