Läsårsstart

fill-color Created with Sketch.

Fel vid publicering - gör schemat publicerbart

Ett vanligt supportärende vid läsårsstart är att schemaläggaren får upp felmeddelandet Fel vid publicering.

 

För att inte få detta felmeddelande behöver man vara noggrann med schemats giltighetstid samt vilket schema som är markerat och får publiceras till Skola24. 

Felmarkering (systemsatt)

Felmarkering (systemsatt) är den markering systemet automatiskt sätter vid fel, vilket färgar lektionen svart. Ignorera alla villkor görs endast manuellt av schemaläggaren.

 

Detta gör det enkelt att skilja mellan de undantag som görs avsiktligt och de fel som systemet upptäcker. 

Färgutskrift

Om du vill skriva ut scheman i färg behöver du göra en inställning i schemat. Öppna menyn 'Format' och välj 'Utskrift'. Under fliken 'Generellt' hittar du en checkbox för alternativet 'Använd färger'. Markera den och klicka på OK så kommer dina scheman att skrivas ut i färg.

Tänk på att avmarkera detta alternativ om du skriver ut på en skrivare utan färgmöjligheter.  

Nytt läsår

För varje nytt läsår ska ett nytt schema påbörjas. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur mycket information man vill spara från föregående år. I vissa fall är det lämpligt att starta från början med ett tomt schema och i andra fall är det bäst att skapa sitt schema utifrån förra årets schema.

Export av schemainformation

Till vår support kommer en del frågor kring hur en exportfil skapas från Skola24 Schema och därefter kan importeras till ett mottagande system. Det gäller både textfilsimporter och databasimporter.

Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat.

Kontrollera schemat

När schemaläggningen för det nya läsåret börjar bli färdigt är det lämpligt att göra en genomgång av schemat för att kontrollera att inga felaktigheter finns och att alla villkor är korrekt inmatade. 

Lärare med samma signatur

Om två eller fler lärare har samma signatur går inte publicering av Skola24 Schema att genomföra och man får felmeddelandet 'Lärare med samma signatur'. 

Serieändring av gruppnamn

Vid terminsskifte kan det finnas behov av att ändra beteckningar på grupper i ett redan färdigt schema.