Lov och ledigheter i skolan

Alla skolelever har lov, men när loven infaller kan skilja sig från kommun till kommun. Generellt gäller att ett läsår börjar i augusti och slutar i juni och har minst 178 skoldagar och 12 lovdagar och maximalt 5 studiedagar.

Antal skoldagar eleverna ska göra är 178.
På ett år är det cirka 254 veckodagar (måndag-fredag) med helgdagar borträknade.

Sommarlov cirka 45 dagar
Läslov/Höstlov 5 dagar
Jullov cirka 12 dagar
Sportlov 5 dagar
Påsklov 4 dagar
Studiedagar 5 dagar
Totalt 76 dagar

254 – 76 = 178 skoldagar