Elevhälsa

På en skola finns ofta ett helt elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av exempelvis skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare (SYV). Även andra liknande roller kan förekomma.

Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa med både medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk hjälp. Elevhälsan ska också arbeta förebyggande med exempelvis vaccination, hälsokontroller, arbete mot kränkande behandling och god arbetsmiljö för eleverna.