Kom igång med Skola24 Schema

Skriv ut

Välkommen som ny kund och användare av Skola24 Schema.

Innan funktionerna för schemaläggning kan användas behöver några moment gås igenom. Instruktionen nedan guidar dig igenom de steg som krävs. De roller som kan utföra de inledande momenten är Skoladministratör och Kommunadministratör. När inställningarna är klara kan schemaläggaren skapa ett schema och börja jobba.

squiqqly Created with Sketch.

Schemaadministration

Arbetsmomenten nedan beskrivs utförligare HÄR.

  1. Registrering av användare med rollen Schemaläggare: En användare med rollen Skoladministratör kan registrera skolans schemaläggare under Administration - Schemaläggare. Alla som ska arbeta med ett schema behöver ha rollen Schemaläggare. Användare som enbart har behov av att titta på scheman använder Schemavisaren och behöver därför inte ha rollen schemaläggare.
  2. Registrering av scheman: Scheman kan skapas av en skoladministratör under Administration - Scheman eller av en schemaläggare med rättighet att skapa scheman. För schemat anges namn, giltighetstid och om schemat får publiceras.
  3. Registrering av schemarättigheter: Om det på skolan finns mer än en schemaläggare behöver rättigheter tilldelas för varje användare under Administration - Schemarättigheter. Här finns även möjlighet att begränsa åtkomst till vissa funktioner.

Arbetssätt i Skola24 Schema

När schemaläggaren har tilldelats sin roll och aktiverat sitt inloggningskonto är det dags att börja arbeta med schemat. En inledande beskrivning av vad som är viktigt att känna till för schemaläggaren finns HÄR.

Skola24 Schemavisning

Efter att schemaläggaren har publicerat schemat kan andra ta del av schemainformationen via schemavisaren. Skoladministratören behöver aktivera schemavisaren och göra inställningar för vilka scheman som ska vara åtkomliga. Schemaläggaren styr vissa detaljer när det gäller åtkomst och visning. Mer information finns att läsa HÄR.

Schemavisaren kan nås av inloggade användare i Skola24 eller via en länk som är uppbyggd enligt följande mönster:
schema.skola24.se/domän/skola (OBS! Inget www!)

 

 

Uppdaterad 18 mars 2020

Skriv ut