GDPR - Förändringar av underbiträden

För att leverera Skola24 används idag ett flertal underleverantörer, vilka inom GDPR omnämns som underbiträden. Ett underbiträde kan beskrivas som den part som behandlar personuppgifter på uppdrag av ett personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning.

Förändringar har nu skett kopplat till de underbiträden som Skola24 arbetar med. Är du intresserad så hittar du all relevant information här. 

GDPR - förändring av underbiträde för säkerhetskopierng av data - CGIT, 2023-01-20