Tillfällig ändring

Skriv ut

Ändra ett barns ordinarie tider för en specifik dag. 

 

For information in English.

fill-color Created with Sketch.

För personal

Under Tillfällig ändring kan du som personal ändra ett barns ordinarie tider för en specifik dag. Scrolla i listan eller sök via för- eller efternamn upp aktuellt barn i rutan Barn. Välj sedan det datum då den tillfälliga ändringen gäller i rutan Datum genom att klicka på kalendersymbolen och sedan på önskat datum.

Barnets ordinarie schema för aktuell dag visas med klockslag från och till. Ändra klockslagen så att de stämmer med önskemålet utifrån den tillfälliga ändringen. Det går också att dela upp tiden på upp till tre rader, t.ex. om barnet kommer en stund på morgonen, hämtas och sedan lämnas tillbaka på förskolan ett visst klockslag. I rutan Meddelande går det att skriva ett meddelande som är synligt för kollegorna på enheten.

Klicka på knappen Spara ändring när registreringen är klar. Det går alltid att ångra den tillfälliga registreringen genom att klicka på knappen Ta bort ändring. Detta fungerar även om man först sparat ändringen och senare ångrar sig. Personal kan alltid registrera tillfälliga ändringar för innevarande dag. De kan också utöka barnets totala vistelsetid för dagen och registrera tider även för en normalt ledig dag.

För vårdnadshavare

Under Tillfällig ändring kan du som vårdnadshavare meddela förskolan/fritidshemmet att barnet ska vara ledigt eller att ordinarie tider inte gäller för en specifik dag. Det går också att lämna ett meddelande till personalen utan att ändra tiderna.

Vid flera barn väljs barn i rutan Barn. Välj sedan det datum då den tillfälliga ändringen gäller i rutan Datum genom att klicka på kalendersymbolen och sedan på önskat datum. 

Barnets ordinarie schema för aktuell dag visas med klockslag från och till. Ändra klockslagen så att de stämmer med önskemålet utifrån den tillfälliga ändringen. Det går också att dela upp tiden på upp till tre rader, t.ex. om barnet kommer en stund på morgonen, hämtas och sedan lämnas tillbaka på förskolan ett visst klockslag. Om barnet inte ska komma till förskolan/fritidshemmet alls den aktuella dagen, markera rutan Ledig.

Vårdnadshavaren kan inte ändra barnets tider så att barnet lämnas före eller hämtas efter schemalagd tid. Om så önskas måste personlig kontakt tas med personalen på förskolan. I rutan Meddelande kan vårdnadshavare skriva ett meddelande till personalen på enheten.

Klicka på knappen Spara ändring när registreringen är klar. Det går alltid att avbryta den tillfälliga registreringen genom att klicka på knappen Ta bort ändring. Detta fungerar även om man först sparat ändringen och senare ångrar sig.

Uppdaterad 5 februari 2024

Skriv ut