Registrera schema

Skriv ut

Schemat är barnets vistelsetid på förskolan eller fritidshemmet och kan registreras av vårdnadshavare eller av personalen på enheten.

 

For information in English.

fill-color Created with Sketch.

För skolpersonal

Personalen kan registrera ett nytt schema som gäller från nästkommande dag. Välj rätt barn genom att scrolla i listan eller skriv in barnets för- eller efternamn i rutan Sök/Välj barn.
Det finns två olika varianter av schematyper att välja på: 1 vecka eller 2-8 veckor. Det första alternativet används om barnet har samma vistelsetid vecka efter vecka. Det andra alternativet väljs om vårdnadshavares arbetstider medför att barnet får olika vistelsetider enligt ett rullande schema med 2-8 veckors intervall.

Schematyp 1 vecka

Under Schematyp välj alternativet 1 vecka. Klicka på kalendersymbolen vid rubriken Från och med och sedan på det datum från vilket schemat ska gälla.

  • Vid Från anges den tid barnet kommer till förskolan/fritidshemmet.

  • Vid Till anges den tid barnet hämtas på förskolan/fritidshemmet.

Det finns tre rader; Tid 1Tid 2 och Tid 3. Detta för att t.ex. barn på en nattöppen enhet kan vara i behov av omsorg både dagtid, kvällstid och/eller nattetid. Natt registreras som en tid på kvällen som slutar 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00.00. Har barnet inget behov av förskola/fritidshem en specifik veckodag markeras checkboxen Ledig.

Om vistelsetider anges utanför det tidsspann som enheten registrerat som ramtid, d.v.s. enhetens öppettider kommer en dialogruta upplysa om att tiden ligger utanför enhetens ramtid.

Finns det ett vistelseschema som registrerats vid ett tidigare tillfälle går det bra att kopiera uppgifterna från detta och sedan justera enligt önskemål. Klicka i så fall på knappen Kopiera ett schema och välj ett av de tillgängliga. Det går även att kopiera från ett annat barns schema, t.ex. ett syskon. Scrolla fram eller sök med för- eller efternamn rätt barn i rutan Kopiera schema från.

Barnets totala omsorgstid per vecka visas i timmar och minuter. För t.ex. deltidsbarn kan förskolan ha registrerat en maxtid per vecka. Skulle denna maxtid överskridas vid en schemaregistrering visas en varning.

Knappen Spara schema används för att avsluta registrering och spara schemat. Bekräftelsen Schema sparat visas. Registrerat schema gäller tills ett nytt schema anges.

Schematyp 2-8 veckor

Under Schematyp välj alternativet 2-8 veckor. Klicka på kalendersymbolen vid rubriken Från och med och sedan på det datum från vilket schemat ska gällaSom standard visas ett rullande schema på två veckor.

Börja med att registrera tiderna för vecka 1 av 2. Finns det ett vistelseschema som registrerats vid ett tidigare tillfälle går det bra att kopiera uppgifterna från detta och sedan justera enligt önskemål. Klicka i så fall på knappen Kopiera ett schema och välj ett av de tillgängliga. Det går även att kopiera från ett annat barns schema, t.ex. ett syskon. Scrolla fram eller sök med för- eller efternamn rätt barn i rutan Kopiera schema från.

  • Vid Från anges den tid barnet kommer till förskolan/fritidshemmet.

  • Vid Till anges den tid barnet hämtas på förskolan/fritidshemmet.

Det finns tre rader; Tid 1Tid 2 och Tid 3. Detta för att t.ex. barn på en nattöppen enhet kan vara i behov av omsorg både dagtid, kvällstid och/eller nattetid. Natt registreras som en tid på kvällen som slutar 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00.00. Har barnet inget behov av förskola/fritdshem en specifik veckodag markeras checkboxen Ledig. Det går också att markera att barnet är ledigt hela veckan. Detta görs i checkboxen vid Ledig hela veckan.

Om vistelsetider anges utanför det tidsspann som enheten registrerat som ramtid, d.v.s. enhetens öppettider kommer en dialogruta upplysa om att tiden ligger utanför enhetens ramtid.

Klicka på Nästa vecka för att komma till vecka 2 av 2. Registrera önskade tider enligt ovan. Önskas fler veckor i det rullande schemat klicka på knappen Lägg till vecka. Välj ett av alternativen; Ny blank veckaKopiera vecka 1 eller Kopiera vecka 2.  Klicka på knappen Välj. Det går alltid att ångra sig genom att klicka på Avbryt. Det går att maximalt rulla på åtta veckor, därefter kommer schemat att starta om igen från vecka 1. Har man fått för många veckor i sitt rullande schema går det att reducera antalet genom att klicka på Ta bort vecka.

Barnets totala omsorgstid per vecka visas i timmar och minuter. För t.ex. deltidsbarn kan enheten ha registrerat en maxtid per vecka. Skulle denna maxtid överskridas vid en schemaregistrering visas en varning.

Knappen Spara schema används för att avsluta registrering och spara schemat. Bekräftelsen Schema sparat visas. Registrerat schema gäller tills ett nytt schema anges.

För vårdnadshavare

Schemat är barnets vistelsetid på förskolan/fritidshemmet och kan registreras av vårdnadshavare eller av personalen på förskolan. Enhetens inställning styr hur många dagar i förväg vårdnadshavaren måste registrera ett nytt schema. Standardinställningen är 14 dagar.

Vårdnadshavare med flera barn börjar med att välja aktuellt barn. Det finns två olika varianter av schematyper att välja på; 1 vecka eller 2-8 veckor. Det första alternativet används om barnet har samma vistelsetid vecka efter vecka. Det andra alternativet väljs om vårdnadshavares arbetstider medför att barnet får olika vistelsetider enligt ett rullande schema med 2-8 veckors intervall.

Schematyp 1 vecka

Under Schematyp välj alternativet 1 vecka. Klicka på kalendersymbolen vid rubriken Från och med och sedan på det datum från vilket schemat ska gälla.

  • Vid Från anges den tid barnet kommer till förskolan/fritidshemmet.
  • Vid Till anges den tid barnet hämtas på förskolan/fritidshemmet.

Det finns tre rader; Tid 1, Tid 2 och Tid 3. Detta för att t.ex. barn på en nattöppen enhet kan vara i behov av omsorg både dagtid, kvällstid och/eller nattetid. Natt registreras som en tid på kvällen som slutar 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00.00. Har barnet inget behov av förskola/fritidshem en specifik veckodag markeras checkboxen Ledig. Det går bara att ange vistelsetider i det tidsspann som enheten registrerat som ramtid, d.v.s. enhetens öppettider.

Finns det ett vistelseschema som registrerats vid ett tidigare tillfälle går det bra att kopiera uppgifterna från detta och sedan justera enligt önskemål. Klicka i så fall på knappen Kopiera ett schema och välj ett av de tillgängliga. Det går även att kopiera från ett syskons schema. Byt i så fall till syskonets namn i rutan Kopiera schema från.

Barnets totala omsorgstid per vecka visas i timmar och minuter. För t.ex. deltidsbarn kan förskolan ha registrerat en maxtid per vecka. Skulle denna maxtid överskridas vid en schemaregistrering visas en varning.

Knappen Spara schema används för att avsluta registrering och spara schemat. Bekräftelsen Schema sparat visas. Registrerat schema gäller tills ett nytt schema anges.

Schematyp 2-8 veckor

Under Schematyp välj alternativet 2-8 veckor. Klicka på kalendersymbolen vid rubriken Från och med och sedan på det datum från vilket schemat ska gällaSom standard visas ett rullande schema på två veckor.

Börja med att registrera tiderna för vecka 1 av 2. Finns det ett vistelseschema som registrerats vid ett tidigare tillfälle går det bra att kopiera uppgifterna från detta och sedan justera enligt önskemål. Klicka i så fall på knappen Kopiera ett schema och välj ett av de tillgängliga. Det går även att kopiera från ett syskons schema. Byt i så fall till syskonets namn i rutan Kopiera schema från.

  • Vid Från anges den tid barnet kommer till förskolan/fritidshemmet.

  • Vid Till anges den tid barnet hämtas på förskolan/fritidshemmet.

Det finns tre rader; Tid 1Tid 2 och Tid 3. Detta för att t.ex. barn på en nattöppen enhet kan vara i behov av omsorg både dagtid, kvällstid och/eller nattetid. Natt registreras som en tid på kvällen som slutar 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00.00. Har barnet inget behov av förskola/fritidshem en specifik veckodag markeras checkboxen Ledig. Det går också att markera att barnet är ledigt hela veckan. Detta görs i checkboxen vid Ledig hela veckan. Det går bara att ange vistelsetider i det tidsspann som enheten registrerat som ramtid, d.v.s. enhetens öppettider.

Klicka på Nästa vecka för att komma till vecka 2 av 2. Registrera önskade tider enligt ovan. Önskas fler veckor i det rullande schemat klicka på knappen Lägg till vecka. Välj ett av alternativen; Ny blank veckaKopiera vecka 1 eller Kopiera vecka 2.  Klicka på knappen Välj. Det går alltid att ångra sig genom att klicka på Avbryt. Det går att maximalt rulla på åtta veckor, därefter kommer schemat att starta om igen från vecka 1. Har man fått för många veckor i sitt rullande schema går det att reducera antalet genom att klicka på Ta bort vecka.

Barnets totala omsorgstid per vecka visas i timmar och minuter. För t.ex. deltidsbarn kan förskolan ha registrerat en maxtid per vecka. Skulle denna maxtid överskridas vid en schemaregistrering visas en varning.

Knappen Spara schema används för att avsluta registrering och spara schemat. Bekräftelsen Schema sparat visas. Registrerat schema gäller tills ett nytt schema anges.

För barn med delad vårdnad

Notera gärna att vi rekommenderar att den här sortens schema skapas i appen Skola24 istället, där det går att ändra i befintligt schema istället för att skapa nytt och där det också finns en kalenderfunktion.

Om barnet har delat boende ska ett gemensamt schema registreras. En av vårdnadshavarna skapar nytt schema enligt alternativet Schematyp 2-8 veckor och lägger in sina tider. De dagar då barnet ska vara hos den andra vårdnadshavaren ska registreras som lediga. Barnets andra vårdnadshavare väljer sedan att skapa ett nytt schema med samma startdatum och kopierar det schema som vårdnadshavare nr 1 skapat. Avmarkera Ledig och ange de tider som ska gälla dessa dagar. 

Knappen Spara schema används för att avsluta registrering och spara schemat. Bekräftelsen Schema sparat visas. Registrerat schema gäller tills ett nytt schema anges.

Uppdaterad 5 februari 2024

Skriv ut