Hämtare

Skriv ut

Registrera namn och relation på de personer som får hämta barnet. 

fill-color Created with Sketch.

För personal

Här registreras namnen och relationen till de personer i barnets närhet som får lov att hämta barnet på förskolan/fritdshemmet.
- Välj aktuellt barn i rutan Välj barn antingen genom att scrolla i listan eller att söka på barnets för- eller efternamn.
- Ange namnet på personen som får hämta barnet.
- Ange vilken relation personen har till barnet.
- Det går också att i fältet Fritext skriva in eventuell information som personalen kan behöva ha kunskap om, t.ex. telefonnummer.
- Klicka på knappen Lägg till hämtare.
Vid flera hämtare upprepas proceduren enligt ovan. Det går också att ta bort registrerade hämtare genom att klicka på symbolen i form av en papperskorg.

För vårdnadshavare

Här kan vårdnadshavaren registrera vilka personer förutom vårdnadshavare som får lov att hämta barnet.
- Aktuellt barn väljs i rutan Välj barn.
- Ange namnet på personen som får hämta barnet.
- Ange vilken relation personen har till barnet.
- Det går också att i fältet Fritext skriva in eventuell information som personalen kan behöva ha kunskap om, t.ex. telefonnummer.
- Klicka på knappen Lägg till hämtare.
Vid flera hämtare upprepas proceduren enligt ovan. Det går också att ta bort registrerade hämtare genom att klicka på symbolen i form av en papperskorg.

 

Uppdaterad 10 september 2019

Skriv ut