Hämtare

Skriv ut

Registrera namn och relation på de personer som får hämta barnet. 

 

For information in English.

fill-color Created with Sketch.

För personal

Här registreras information om de personer i barnets närhet som får lov att hämta barnet på förskolan/fritdshemmet.

 • Välj aktuellt barn i rutan Barn antingen genom att scrolla i listan eller att söka på barnets för- eller efternamn.

 • Ange namnet på personen som får hämta barnet.

 • Ange eventuellt vilken relation personen har till barnet samt mobilnummer (frivilliga fält).

 • Det går också att använda fritextfälten för att skriva in eventuell information som personalen kan behöva ha kunskap om gällande hemgång, t.ex. att barnet får gå hem själv. Det enda fältet som inte kan lämnas tomt är Namn.

 • Klicka på knappen Spara hämtare.

 • Vid flera hämtare upprepas proceduren enligt ovan. Det går också att ta bort registrerade hämtare genom att klicka på symbolen i form av en papperskorg.

För vårdnadshavare

Här kan vårdnadshavaren registrera vilka personer förutom vårdnadshavare som får lov att hämta barnet.

 • Aktuellt barn väljs i rutan Barn.

 • Ange namnet på personen som får hämta barnet.

 • Ange eventuellt vilken relation personen har till barnet samt mobilnummer (frivilliga fält).

 • Det går också att använda fritextfälten för att skriva in eventuell information som personalen kan behöva ha kunskap om gällande hemgång, t.ex. att barnet får gå hem själv. Det enda fältet som inte kan lämnas tomt är Namn.

 • Klicka på knappen Spara hämtare.

 • Vid flera hämtare upprepas denna procedur.

 • Det går också att ta bort registrerade hämtare genom att klicka på symbolen i form av en papperskorg. Vårdnadshavare kan endast ta bort hämtare som de själva har lagt till.

Uppdaterad 6 februari 2024

Skriv ut