Tillfälligt schema för distansundervisning

Skriv ut

Många skolor kommer att behöva göra ett tillfälligt schema för distansundervisning, eller för en organisation med färre elever och/eller färre lärare. I och med att osäkerheten är stor gällande när man kan behöva använda det tillfälliga schemat, och när det är dags att gå tillbaka till det ordinarie schemat, kan det vara svårt att göra ändringarna i sitt skarpa schema.

 

Här beskrivs en metod där man gör det tillfälliga schemat som ett separat schema som kan göras i förhand, och som kan användas när det behövs.

fill-color Created with Sketch.

Börja med att göra två kopior av ditt ordinarie schema. Den ena kopian ska göras om till det tillfälliga schemat och den andra ska vara just en kopia som används när det är dags att gå tillbaka till det ordinarie schemat.
Så här gör du en kopia av ett schema:

  1. Välj Nytt schema från startsidan i Skola24 eller från schemat.
  2. När du namngett schemat väljer du att skapa schema från Annat schema. Tryck OK och välj ditt ordinarie schema i nästa dialogruta.

I den kopian som ska bli det tillfälliga schemat gör du nu de ändringar som behövs. Det kan innebära allt från småjusteringar till att alla lektioner raderas och byts ut mot nya. Det viktiga är att du har samma grunddata (t.ex. ämnen, salar, lärare o.s.v.) som i ditt ordinarie schema.

När det är dags att gå över till det tillfälliga schemat öppnar du det skarpa schemat och fyller det med innehållet från det tillfälliga schemat.

  1. Välj Arkiv – Fyll aktuellt schema – Annat schema - OK.
  2. I nästa dialogruta väljer du ditt tillfälliga schema.

Vid publicering syns nu det nya schemat direkt på schemavisaren. Schemat slår igenom först nästa dag i frånvaron. Tänk på att göra en export till frånvarosystemet om du inte har ett frånvarosystem som uppdateras via publicering.

När det är dags att gå tillbaka till det ordinarie schemat fyller du det skarpa schemat med kopian som du gjorde i början av arbetsgången. Tänk på att eventuella förändringar i ordinarie schemat kan göras löpande i kopian medan det tillfälliga schemat används.

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut