Webbtillgänglighet på Skola24

fill-color Created with Sketch.

Skola24 har fått många frågor om webbtillgänglighet från våra kunder senaste tiden. Anledningen är Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) som trädde i kraft den 1 januari 2019. I lagen står det att den digitala service som exempelvis en kommun tillhandahåller genom en tredje part (exempelvis Skola24) efter den 22 september 2020 ska följa tillgänglighetskraven i lagen så långt det är möjligt. Viktigt att notera att lagen gäller för digital service som tillhandahålls för första gången efter detta datum och alltså inte retroaktivt för redan implementerade tjänster.

Lagen ger också utrymme att göra undantag från tillgänglighetskraven om det är väldigt resurskrävande att göra anpassningarna i förhållande till vilka fördelar de ger till personer med funktionsnedsättning. Lagen säger också att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur webbplatser och appar lever upp till kraven. Det är Myndigheten för digital förvaltning som har tillsynsansvaret för lagen.
Du kan själv läsa om lagen på riksdagens hemsida här. 

wcag.jpeg

För oss på Skola24 är det viktigt att våra funktioner har en hög tillgänglighet. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår plattform och uppnå en allt högre användarvänlighet. Vid utvecklingen av det nya gränssnitt som våra kunder fick tillgång till under år 2020 har vi utgått från standarden WCAG gällande tillgänglighet.

 

Hur lever Skola24 upp till kraven om webbtillgänglighet? 

Skola24 lever i hög grad upp till de krav om webbtillgänglighet som finns i WCAG. En genomgång har gjorts av Skola24 NXT och vår bedömning är att vi följer följande delar i riktlinjerna: 

 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
 • Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • Se till att text går att förstora utan problem
 • Använd text, inte bilder, för att visa text
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
 • Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
 • Gör en logisk tab-ordning
 • Skriv tydliga länkar
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • Gör det möjligt att ångra klick
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter 

Det finns delar i riktlinjerna som gäller ljud och bild, vilka inte är relevanta för Skola24 NXT som inte hanterar denna typ av media. På Skola24 fortsätter arbetet med att anpassa vår lösning ytterligare för att nå upp till ytterligare krav.

Har du ytterligare frågor eller synpunkter om webbtillgänglighet?

Du är välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till info@skola24.com. Vi stävar efter att återkoppla dessa mail inom en vecka. Vi ser fram emot din feedback.