Release 29-31 mars

Vår release som var planerad i helgen är nu genomförd med gott resultat och Skola24.se är tillgängligt för våra kunder igen. Trevlig helg!

Release av buggrättningar och andra förbättringar kommer göras den 29-31 mars. 

 

Vid frågor kontakta gärna vår support.

Vid den uppdatering som är planerad till 29 mars finns några ändringar som innebär att inställningar kan behöva ändras i schemat eller för Schemavisaren.  

Perioder i Schemavisaren

Schemavisaren kommer inte längre att ha egna perioder, i stället hämtas perioder från det senast publicerade schemat. Schemaläggaren bestämmer i schemat vilka perioder som ska visas i schemavisaren. Det finns en ny inställning i Tabell – Period med namnet ”Valbar i schemavisare” där en 1:a anger att perioden ska vara valbar i schemavisaren. Notera att det direkt efter uppdateringen inte kommer att finnas några perioder som är valbara i schemavisaren. Schemaläggaren behöver göra ett val i schemat och sedan publicera. Det är möjligt att skapa perioder som har till enda syfte att användas i Schemavisaren, t.ex. perioden ”Läsår” som visar alla lektioner under året. Perioderna behöver inte användas på lektioner. Alla lektioner som finns mellan startdatum och slutdatum för perioden kommer att visas. Notera att uppdelade perioder av typen ”Jämna veckor” inte fungerar på samma sätt som i schemat. Schemavisaren kan i nuläget inte hantera att vissa veckor eller dagar inte ingår, utan läser endast av start- och slutdatum för perioden. 

Avbokningar i Schemavisaren

Schemavisaren kan nu hantera avbokning del av grupp och del av lektion. Lektioner kan förkortas genom en avbokning. De kan även komma att delas i två eller flera delar och vissa elever kan vara frånvarande under en del av lektionen för att sedan komma tillbaka. Även i frånvarovyer finns en mer exakt hantering än tidigare vid partiell avbokning. 

Information i schemafoten utökas

Nu förklaras perioder i schemafoten under klasschemat i Schemavisaren. Det som visas är den text som anges i ”Text under schemat” för perioden. Även för avbokningar visas nu informationstexten i schemafoten för berörda klasser. Informationstext matas in i schemat i Tabell – Avbokning, kolumnen ”Text under klass/elevschema”. 

Visning av elevscheman i Schemavisaren

Det är inte längre möjligt att välja visning av elever i lista i Schemavisaren. Vi har tagit fram ett tipsdokument som beskriver hur man kan använda personliga lösenord för visning av elevscheman. Klicka här  för information om hur åtkomst till elevscheman kan knytas till personliga lösenord.