Kom igång med Skola24 Lokal

Skriv ut

Välkommen som ny kund och användare av Skola24 Lokal.

Innan funktionerna för lokalhantering kan användas behöver några moment gås igenom. Instruktionen nedan guidar dig igenom de steg som rekommenderas. Rollerna Kommunadministratör och Bokningsadministratör kan utföra de inledande momenten för alla enheter. Skoladministratör och Schemaläggare kan endast hantera lokaler på den egna enheten. När inställningarna är klara kan schemaläggare och övriga personalroller börja boka lokaler.

fill-color Created with Sketch.

De instruktioner som nämns nedan hänvisar till manualen för Skola24 Lokal. Manualen hittar du HÄR.

Logga in i Skola24 och välj rollen Kommunadministratör om du har mer än en roll i systemet. 

 1. Dela lokal - För att möjliggöra delning av lokaler, måste en registrering göras för att ange vilka lokaler som kan delas. Det är möjligt att ange delning av befintliga lokaler som finns i  schemat för någon enhet. Det är även möjligt att registrera nya lokaler för delning, t.ex. kommunens idrottsanläggningar och andra gemensamma lokaler.
  Se sidan 4-6 i manualen.
 2. Tilldela åtkomst - Efter att delade lokaler har registrerats är det dags att ange tider som användare på olika enheter kan boka lokalerna. Vid tilldelningen anges om en lokal ska kunna bokas av Skola24 Schema (dvs. av schemaläggare) eller av Personal (dvs. lärare och andra roller).
  Se sidan 7-9 i manualen.
 3. Ändra egenskaper för lokal - Salar kan beskrivas genom olika egenskaper som underlättar vid bokning: Kategori, Antal platser och Beskrivning. Kategorier är fördefinierade medan Beskrivning är en fritextinmatning.
  Se sidan 10-11 i manualen.
 4. Schemaläggning av delad lokal - Ett avsnitt i manualen beskriver det som schemaläggaren behöver veta om delning av lokaler mellan skolor.
  Se sidan 12-15 i manualen.
 5. Sök och boka lokal - All skolpersonal med en roll i Skola24 kan boka lokaler enligt den tilldelade åtkomsten. När allt är redo för att tillåta bokning markerar administratören ett alternativ under "Grundinställningar för skola": Aktivera bokning för personal. Hur det går till att skapa, ändra och ta bort bokningar beskrivs i manualen.
  Se sidan 19-28 i manualen.
 6. Visning i schemavisaren - Direkt efter att en bokning har gjorts visas den i schemavisaren. Schemaläggarens bokning av delad lokal syns efter publicering.
  Se sidan 29 i manualen.
 7. Beläggning av lokaler - En sammanställning visar beläggningsgraden för alla lokaler, även de som inte är utdelade för bokning. Med hjälp av sammanställningen går det att jämföra salsutnyttjandet för olika skolor och även hitta underutnyttjade lokaler som skulle kunna delas.
  Se sidan 16-18 i manualen.

Uppdaterad 27 oktober 2020

Skriv ut