Måltidskollen

Skriv ut

På denna sida beskrivs tillvalet Måltidskollen.

Tillvalet Måltidskollen gör det möjligt för måltidspersonal att få information dagligen om antalet elever med anmäld frånvaro. Svaret på det exakta antalet portioner som skolköken ska tillaga finns i skolornas frånvarosystem. 

squiqqly Created with Sketch.

Måltidskollen aktiveras för varje skola genom en inställning i Skola24.
Grundinställningar för skola - flik frånvaro

  1.  Bocka i rutan Aktivera Måltidskollen.
  2. Mata in en eller flera e-postadresser till mottagare av utskicket. Separera med semikolon om det finns flera mottagare. Personerna behöver inte ha en roll i Skola24, utan kan vara t.ex. personal i ett centralkök.
  3. Välj tidpunkt för dagens första utskick, t.ex. när första måltidspersonal är på plats.
  4. Välj tidpunkt för dagens andra utskick, t.ex. strax innan tillagningen av lunch startar .
  5.  Bocka i rutan Inkludera uppgifter om enskilda elever om det ska vara möjligt för måltidspersonalen att kontrollera elever med specialkost.

Administration - Elever, inmatning av Kategori

Ta fram kolumnen Kategori genom att välja Inställningar och fliken Övrigt. Bocka i rutan Kategori, tryck Spara och visa.  Skriv in en anteckning, t.ex. "Kostönskemål", för de elever som har anpassad kost. Då kommer denna notering att synas för eleven i utskicket, om alternativet att inkludera uppgifter om enskilda elever är valt, se ovan.

Observera att det inte är rekommenderat att registrera uppgifter om elever som kan vara känsliga, t.ex. sådant som kan vara relaterat till hälsa. Undvik därför att skriva in kostönskemål om specifik specialkost.

 

Uppdaterad 1 september 2021

Skriv ut