Importera personal

Skriv ut

Import av personal till Skola24 Förskola/Fritidshem kan göras av en användare med rollen skoladministratör eller kommunadministratör. Importen sker genom en CSV-fil som skapas av användaren. Varje importfil ska innehålla all personal på en förskola eller en skolas fritidshem. Personal kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24 och skolnamnet i importfilen måste stämma överens med skolnamnet i systemet.

fill-color Created with Sketch.

Importfilen skapas

Import kan endast göras för en skola i taget, observera att importfilen måste innehålla all personal. Importfilen med förskolepersonalen ska innehålla information i kolumner i följande ordning:

 1. skolans namn 
 2. avdelning (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt) 
 3. personnummer 
 4. förnamn 
 5. efternamn 
 6. signatur (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt) 
 7. e-postadress (frivillig) 
 8. sekretessmarkering (frivillig)

Från vissa elevregister exporteras personal med sekretessmarkering, detta visas då genom att siffran 1 anges i den sista kolumnen. Vid importen kommer inte sekretessmarkerade personer att tas in, vilket meddelas när filen laddas upp. Dialogrutan visar vilka rader som inte lästs in. Kolumnerna Avdelning och Signatur ska finnas med enligt ovanstående ordning, men kan lämnas tomma.

Exempel i Excel:

imagee5tcm.png

Filen ska i Excel sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad), vilket ger en fil med semikolonavgränsning. Innehållet i importfilen styr vad som kommer att finnas tillgängligt i Skola24, vilket betyder att om personal ska läggas till, tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med all personal.

Exempel importfil personal:

 

nr3.PNG

 

Importen genomförs

 1. Välj Administration - Import/Export.
 2. Välj alternativet Importera personal.
 3. Ett nytt fönster visas, där användaren klickar på Välj fil, och sedan väljer den fil som ska laddas upp.
 4. Klicka på Ladda upp.
 5. Resultatet över hur många korrekta rader som lästs in visas på sidan, och här listas även de rader som eventuellt varit felaktiga och inte kunnat läsas in. För ej inlästa rader visas en förklaring.

 

Uppdaterad 1 februari 2022

Skriv ut