Servicenivårapporter

Den tillgänglighet av Skola24 som representeras i dessa servicenivårapporter inkluderar enbart störningar i form av oplanerade driftstörningar. Planerat underhåll är således undantaget från dessa rapporter.

fill-color Created with Sketch.