Release 3-4 juli

I somras genomfördes en release med buggrättningar och andra förbättringar. Förbättringarna som gjordes rör främst Skola24 Schemavisare men det genomfördes även förberedelse för kommande funktionalitet. 

Direktpublicering Skola24 Schemavisare

En av förbättringarna är direktpublicering i schemavisaren. När schemaläggaren publicerat schemat dröjer det endast några minuter tills ändringarna slagit igenom i schemavisaren. Tidigare har ändringar i schemat inte slagit igenom förrän följande dag. Detta är en efterfrågad förbättring hos många av våra kunder och vi hoppas att den uppskattas hos våra schemaläggare. 

Valbara perioder i Skola24 Schemavisare

Sedan förra releasen kan man använda de perioder som har skapats i schemaklienten vid visning i schemavisaren. Detta styrs från schemats kolumn 'Tabell - Period'. I kolumnen 'Valbar i schemavisare' markeras de perioder som ska vara valbara genom att nollan ändras till en etta. Även detta en efterfrågad förbättring från våra kunder.

Felmarkering (systemsatt)

Efter sommarens uppdatering har 'Ignorera alla villkor' kompletterats med 'Felmarkering (systemsatt)'. Detta gör det enkelt att skilja mellan de undantag som görs avsiktligt och de fel som systemet upptäcker. 'Felmarkering (systemsatt)' är den markering systemet automatiskt sätter vid fel vilket färgar lektionen svart. 'Ignorera alla villkor' görs endast manuellt av schemaläggaren. Läs mer om den nya funktionen

Förberedelse inför framtiden

Det har tillkommit  en del nya inställningar som administratörer kan se under 'Grundinställningar för skola'. Dessa inställningar går ännu inte att aktivera utan är en förberedelse för kommande gränssnitt och funktioner. Vissa inställningar kommer att kunna användas när det nya gränssnittet för frånvarofunktioner är på plats. Några av inställningarna gäller den nya licensen för Bokning. Med hjälp av Bokning kommer det att vara möjligt att göra salar tillgängliga i flera scheman samtidigt utan att de riskerar bli dubbelbokade. Man kommer även kunna möjliggöra för personal att boka lediga salar. 

Övriga förbättringar

För de som är administratörer på flera skolor finns nu möjlighet att välja skola i administrationstabellen ”Föräldrar/Elever”.

För kunder som använder ledighetsansökan kommer det nu bli möjligt att koppla flera rektorer till samma skolenhet för enklare hantering kring beslut om ledigheter.

Slutligen har det gjorts en del förbättringar och rättningar av CSV-importerna kopplat till förskola och fritidshem.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support.