Importera barn

Skriv ut

Import av avdelningar och barn till Skola24 Förskola/Fritidshem kan göras av en användare med rollen skoladministratör eller kommunadministratör. Importen sker genom en CSV-fil som skapas av användaren. Varje importfil ska innehålla samtliga barn på en förskola eller en skolas fritidshem. Barn kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24 och skolnamnet i importfilen måste stämma överens med skolnamnet i systemet. Nya avdelningar kan läggas till via importfilen.

fill-color Created with Sketch.

Importfilen skapas

Importfilen med avdelningar och barn ska innehålla information i kolumner med följande ordning:

 1. skolans namn
 2. avdelningsnamn 
 3. barnets personnummer 
 4. förnamn 
 5. efternamn
 6. sekretessmarkering (frivillig) 

Från vissa elevregister exporteras barn med sekretessmarkering, detta visas då genom att siffran 1 anges i den sista kolumnen. Vid importen kommer inte sekretessmarkerade personer att tas in, vilket meddelas när filen laddas upp. Dialogrutan visar vilka rader som inte lästs in.

 

Filen ska i Excel sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad), vilket ger en fil med semikolonavgränsning. Innehållet i importfilen styr vad som kommer att finnas tillgängligt i Skola24, vilket betyder att om barn eller avdelningar ska läggas till,  tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med alla barn.

 

Exempel på importfil med avdelningar och barn:

nr4.PNG

 

Importen genomförs

 1. Välj Administration - Import/Export.
 2. Välj alternativet Importera barn.
 3. Ett nytt fönster visas, där användaren klickar på Välj fil, och sedan väljer den fil som ska laddas upp.
 4. Klicka på Ladda upp.
 5. Resultatet över hur många korrekta rader som lästs in visas på sidan, och här listas även de rader som eventuellt varit felaktiga och inte kunnat läsas in. För ej inlästa rader visas en förklaring.

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut