Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat på följande vis.

fill-color Created with Sketch.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1 registrerar sina tider:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor.
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla.
 • Fyll i de vistelsetider som gäller för de veckor då barnet bor hos vårdnadshavare 1 (Rullande vecka 1 av 2).
 • Tryck på knappen Nästa vecka och markera veckan som ledig. För denna vecka ska vårdnadshavare 2 i nästa steg registrera sina veckors vistelsetider.
 • Tryck Spara schema.

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2 registrerar därefter sina tider:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor.
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla. OBS! Detta datum ska vara samma datum som vårdnadshavare 1 har valt som startdatum för sitt schema.
 • Tryck på knappen Kopiera ett schema och välj att kopiera det schema som vårndadshavare 1 har skapat (välj att kopiera schema från samma barn och välj att kopiera det schema som står skapat med samma startdatum). I det schema som visas lite längre ned på sidan visas nu de tider som tidigare vårdnadshavare har fyllt i.
 • Tryck på knappen Nästa vecka ovanför veckoschemat.
 • Ta bort bocken för Ledig hela veckan och fyll i de vistelsetider som gäller för de veckor som barnet bor hos vårdnadshavare 2 ((Rullande vecka 2 av 2).
 • Tryck Spara schema.