Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat på följande vis.

fill-color Created with Sketch.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1 registrerar sina tider:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla.
 • Fyll i de tider som gäller v.1 för den veckan då barnet bor hos vårdnadshavare 1. 
 • Tryck på knappen Nästa vecka och markera v. 2  som ledig. 
 • Har man samma tider varje vecka barnet befinner sig hos respektive Vh så räcker det med tvåveckors rullande eftersom det när barnet bor hos Vh 1 rullar på 1 men hos Vh2 så rullar det på v.2.
 • Visar det sig att tiderna skiljer sig åt 1,3,5,7 så får Vh 1 registrera sina tider och sätta ledig på 2,4,6 och 8.
 • Tryck Spara schema.

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2 registrerar därefter sina tider:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor.
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla. OBS! Detta datum ska vara samma datum som vårdnadshavare 1 har valt som startdatum för sitt schema.
 • Tryck på knappen Kopiera ett schema och välj att kopiera det schema som vårndadshavare 1 har skapat (välj att kopiera schema från samma barn och välj att kopiera det schema som står skapat med samma startdatum). I det schema som visas lite längre ned på sidan visas nu de tider som tidigare vårdnadshavare har fyllt i.
 • Tryck på knappen Nästa vecka ovanför veckoschemat.
 • Ta bort bocken för Ledig hela veckan och fyll i de tider som gäller för de veckor som barnet bor hos vårdnadshavare 2 (Rullande vecka 2 av 2). Skulle det vara flera veckor så bockar man ur ledig på  2,4,6,8 och registrerar de tiderna man själv behöver omsorg.
 • Tryck Spara schema.
 • Man får då en varning om att det finns ett registrerat schema som börjar samma dag och en förfrågan om man vill skriva över. Tryck på Skriv över.