Felmarkering (systemsatt)

I samband med förra sommarens uppdatering med ett nytt lektionsbegrepp och nya funktioner för Bokning gjordes några ändringar av schemats felhantering.

De vanliga felmarkeringarna med ”Ignorera alla villkor” och övriga undantag finns kvar som förut och kan markeras manuellt av schemaläggaren. Det nya är att det finns en ny felmarkering med benämningen ”Felmarkering (systemsatt)”.
Lektioner med den nya felmarkeringen blir helt svarta i schemat och markeringen hittas i ”Egenskaper” för den felaktiga lektionen under fliken ”Undantag”, se bild till höger.

Denna nya markering används i samtliga fall där systemet själv sätter en felmarkering. ”Ignorera alla villkor” markeras i fortsättningen endast manuellt, vilket gör det enkelt att skilja mellan de undantag som görs avsiktligt och de fel som systemet upptäcker.

Funktioner då systemet kan sätta Felmarkering (systemsatt):

·         Vid val av Verktyg – Kontrollera lektioner

·         När felkontrollen har varit avstängd och sedan aktiveras

·         Vid import från textfil eller mellandatabas

·         Vid ”integration grunddata” på skolor som använder bokning och delade salar

Man kan inte själv sätta felmarkeringen, däremot går den att ta bort när felet har åtgärdats.

För att få veta anledningen till markeringen öppnar man ”Egenskaper” för lektionen (enl. ovan), avmarkerar ”Felmarkering (systemsatt)” och trycker ”Verkställ”. Då visas ett meddelande som innehåller information om vad orsaken till markeringen är och man kan åtgärda detta.

Felmarkeringen tas även bort automatiskt i vissa lägen, t.ex. när lektioner flyttas så att felet inte längre finns kvar. Den kan även tas bort genom ”Återställ ignorerade villkor”.