Export av schemainformation

Nedan finns två beskrivningar av hur en exportfil skapas från Skola24 Schema som som sedan kan importeras i ett mottagande system, antingen via textfilsimport eller databasimport.

fill-color Created with Sketch.

Textfilsexport

Textfilsexport till exempelvis edWise och Schoolsoft (skapar en .txt-fil)
1. Välj Inställningar – Anpassa – Funktioner och menyer. Markera rutan för Export/Import och tryck OK.

2. Välj Arkiv – Export – Textfil (Gr,Gy el. Vux).

3. Klicka på knappen bredvid 'Filnamn'. Utforskaren i datorn öppnas. Bestäm var på datorn filen ska skapas och ge filen ett namn.

4. Klicka på knappen bredvid 'ID för skola'.
Fyll i valfria tecken (ex 123). Det mottagande systemet tar inte hänsyn till dessa tecken men funktionen kräver någon form av inmatning för att fungera.

5. Tryck slutligen på knappen 'Nästa' för att skapa exportfilen.

Databasexport

Databasexport till exempelvis Dexter/Extens, Vklass och Infomentor (skapar en .mdb-fil)
1. Välj Inställningar – Anpassa – Funktioner och menyer. Markera rutan för Export/Import och tryck OK.

2. Välj Inställningar – Export/import och fliken Extens (om flera flikar visas).

3. Klicka på knappen bredvid 'Filnamn' längst upp i formuläret (under rubriken Export). Utforskaren i datorn öppnas. Bestäm var på datorn filen ska skapas och ge filen ett namn.

4. I rutan 'ID för skola (standard)' kan valfria tecken skrivas in (för export till Dexter/Extens krävs däremot att det är Extens Skol-ID som skrivs in).

5. Tryck på knappen 'OK'.

6. Välj Arkiv – Export – Extens. Här syns de inställningar som gjordes i föregående steg.

7. Tryck på knappen 'Nästa' för att skapa exporten.