Skolstart

fill-color Created with Sketch.

Export av schemainformation

Till vår support kommer en del frågor kring hur en exportfil skapas från Skola24 Schema och därefter kan importeras till ett mottagande system. Det gäller både textfilsimporter och databasimporter.

Minska trängsel i skolan

För att minimera smittspridning rekommenderas åtgärder som bidrar till att minska trängseln i skolan. Schemaprogrammet innehåller flera funktioner som är användbara, både medan schemat läggs och för att göra en kontroll i efterhand.

Felmarkering (systemsatt)

'Ignorera alla villkor' kompletterades förra sommaren med 'Felmarkering (systemsatt)'. 

'Felmarkering (systemsatt)' är den markering systemet automatiskt sätter vid fel vilket färgar lektionen svart. 'Ignorera alla villkor' görs endast manuellt av schemaläggaren.

 

Detta gör det enkelt att skilja mellan de undantag som görs avsiktligt och de fel som systemet upptäcker. 

Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat.

Kontrollera schemat

När schemaläggningen för det nya läsåret börjar bli färdigt är det lämpligt att göra en genomgång av schemat för att kontrollera att inga felaktigheter finns och att alla villkor är korrekt inmatade. 

Färgutskrift

Om du vill skriva ut scheman i färg behöver du göra en inställning i schemat. Öppna menyn 'Format' och välj 'Utskrift'. Under fliken 'Generellt' hittar du en checkbox för alternativet 'Använd färger'. Markera den och klicka på OK så kommer dina scheman att skrivas ut i färg.

Tänk på att avmarkera detta alternativ om du skriver ut på en skrivare utan färgmöjligheter.  

Lärare med samma signatur

Om två eller fler lärare har samma signatur går inte publicering av Skola24 Schema att genomföra och man får felmeddelandet 'Lärare med samma signatur'. 

Fel vid publicering

Om publicering av Skola24 Schema inte går att genomföra kan man få ett felmeddelande som berättar att schemats inställningar hindrar det från att publiceras till Skola24. 

Schemabanner diplomerad schemaläggare redigerad 2.jpg

Prenumerera på våra utskick

fill-color Created with Sketch.

Vi älskar skolan! Om du också gör det, missa inte att prenumerera på våra utskick. Du får inspiration, nyheter, information om utbildning och event samt tips till din verksamhet.