Sommarschema

Skriv ut

Många skolor kommer att ha lovskola under sommaren 2020. Även vuxenutbildningar brukar ha undervisning under sommaren. En vanlig fråga i samband med schemaläggning av sommarschema är hur man ska kunna visa schemat i Schemavisaren. Beskrivningen nedan visar hur det går till. En liknande metod kan även användas av skolor som vill visa höstens schema redan nu.

fill-color Created with Sketch.

Ett vanligt önskemål är att kunna visa ett komplett schema för hela sommarperioden. Ett annat önskemål är att visa nästa läsårs schema i schemavisaren direkt när schemat är klart, och före den 1 juli. För att det ska vara möjligt att se lektioner som infaller efter 30 juni behöver vissa åtgärder vidtas.

Välj ett av alternativen nedan, beroende på om de lektioner du vill visa i Schemavisaren finns i föregående läsårs schema, eller om de finns i ett separat sommarschema eller i schemat för nästa läsår. 

1. Sommarlektioner finns i det tidigare läsårets schema.

Följande åtgärder krävs för att det ska vara möjligt att se lektioner som infaller efter 30 juni.

 • Öppna schemat för det gamla läsåret och kontrollera under Inställningar - Generellt - Läsår att läsåret sträcker sig över hela den period som sommarschemat ska omfatta. Starten på läsåret kan behöva flyttas från juli till augusti.
 • Registrera en eller flera perioder för sommarschemat i Tabell - Period eller Formulär - Period. Markera i Tabell - Period att perioderna ska vara valbara i schemavisaren.
 • Lägg schemat för sommarperioden med inmatning av period eller veckor. 
 • Det kan i schemat finnas lektioner som saknar periodinmatning och därför förlängs när läsåret förlängs. Mata in "Ej period" eller "Ej veckor" i lektionstabellen för alla de övriga lektionerna som inte ska äga rum under sommaren. Alternativt: Skapa en period "Skolår" som matas in på alla lektioner där period saknas.
 • Publicera schemat.
 • Veckoscheman i Schemavisaren kommer att visa veckor för 2019/2020 fram till och med den 30 juni. Från 1 juli kommer veckoscheman för 2020/2021 att visas.
 • För att se hela schemat före 1 juli måste man  i schemavisaren välja den period som visar sommarschemat. Informera alla som ska kunna se schemat om att de måste välja period.

2. De lektioner som ska visas finns i ett nytt schema för nästa läsår eller i ett separat sommarschema.

Metoden nedan kan användas när de lektioner som finns i det tidigare läsåret inte längre är aktuella.

 • Gå in i Skola24 med rollen Skoladministratör. Välj Administration – Scheman. Flytta markeringen ”Får publiceras” från det gamla till det nya schemat. Det nya schemats giltighetstid måste innefatta dagens datum. Detta är nödvändigt för att det nya schemat ska kunna publiceras.
 • I schemat anges i Tabell – Period en eller flera perioder som ska kunna väljas i schemavisaren. Perioderna kan omfatta hela sommarperioden, höstterminen eller kortare perioder beroende på önskemål.
 • Publicera schemat.
 • Veckoscheman i Schemavisaren kommer att visa veckor för 2019/2020 fram till och med den 30 juni. Från 1 juli kommer veckoscheman för 2020/2021 att visas.
 • För att se hela schemat före 1 juli måste man  i schemavisaren välja den period som visar sommarschemat. Informera alla som ska kunna se schemat om att de måste välja period.

3. Det gamla schemat innehåller en rest av lektioner som du vill ha över till det nya schemat.

Återstående lektioner för juni måste flyttas över till det nya schemat, eftersom bara ett schema åt gången kan publiceras. Eventuellt kan du göra en kopia av höstens schema där du gör ändringarna och som du publicerar; på det sättet behåller du schemat för nästa läsår intakt i originalskick.

Öppna höstens schema (eller den kopia av det som du har skapat):

 • Gå till Inställningar – Generellt – Läsår. Backa startmånaden till juni. Se till att de dagar som ingår i läsåret stämmer.
 • Om schemat innehåller lektioner i juni månad som avser juni 2021 behöver dessa tas bort: Markera hela lektionstabellen. Högerklicka och välj Period/Vecka – Ta bort vecka. Ange 22-26 i rutan. Tryck Slutför.
 • Se till att alla lärare i det gamla schemat som har lektioner kvar också finns registrerade i det nya, liksom de elever (med grupptillhörigheter) som har sommarlektioner.

Gör en kopia av det gamla schemat. Gör följande i kopian:

 • Ta fram Tabell – Lektion och fältet *Alla veckonummer. Gör ett filter på exempelvis veckonumren 22,23,24,25,26 (från och med innevarande vecka och så långt fram som det finns restlektioner i det gamla schemat).
 • Markera hela lektionstabellen. Högerklicka och välj Period/Vecka – Klipp ut veckor. Ange 22-26 i rutan.
 • Med filtret aktivt ska de synliga lektionerna bara äga rum en eller flera av veckorna 22-26. Markera alla synliga rader och kopiera (Ctrl-C).

Växla tillbaka till det nya schemat (eller kopian av det).

 • Slå av felkontrollen (Verktyg – Felkontroll).
 • Öppna Tabell – Lektion och gå till sista raden. Kopiera in lektionerna (Ctrl-V).
 • För varje klass eller grupp som används på de lektioner som du kopierar in och som inte finns i det nya schemat kommer du att få svara på frågan om det är en klass eller grupp.
 • Om du får problem med felaktiga rader vid inklistringen av lektionerna kan du i stället kopiera in lektionerna från gamla schemat i ett Excel-ark. Kopiera sedan från Excel-arket till lektionstabellen i det nya schemat. Du måste då ha kolumnerna i schemat i exakt samma ordning som i Excel-arket. Om du får en fråga vi inklistringen om en post kan vara flerradig svarar du Ja på den frågan.
 • Slå åter på felkontrollen.
 • Fortsätt enligt exempel ovan för att få lektionerna synliga i Schemavisaren.

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut