Schemavisning

Skriv ut

Ställ in schemat för Schemavisaren och länka till Schemavisaren på er webbplats. 

fill-color Created with Sketch.

För att schemat ska kunna visas måste det vara publicerat. Publicering görs genom att schemaläggaren väljer Arkiv – Publicera aktuellt schema i Skola24 Schema. Schemauppgifterna blir dagen efter publiceringen tillgängliga för visning av lektioner i Skola24. Observera att publicering endast är möjlig för scheman som har alternativet ”Får publiceras till Skola24” markerat i tabellen Administration – Scheman. Två scheman med denna markering får inte ha överlappande giltighetstid.

Efter publicering kan lektioner visas för olika användare på flera olika sätt. Visning av lektioner i Skola24 eller i Skola24 MobilApp kräver ett aktiverat inloggningskonto.

  • Skola24 MobilApp – Visning av personligt schema för rollerna Förälder, Elev och Lärare i Skola24 MobilApp. Appar finns för iOS och Android. Åtkomst till appen aktiveras separat för varje roll genom inställning i Skola24 under Grundinställningar för skola, fliken Allmänt.

  • Textschema på startsidan i Skola24 – Visning av personligt schema för rollerna Förälder, Elev och Lärare på startsidan i Skola24. Visning av textschema aktiveras separat för varje roll genom inställning i Skola24 under Grundinställningar för skola, fliken Schema

  • Schemavisaren – visar ett grafiskt schema och kan användas på två sätt. En länk till skolans schema kan placeras t.ex. på skolans webbplats eller användas som favorit i webbläsaren.

  • Schemavisaren aktiveras för integrerad visning i Skola24 genom inställning under Grundinställningar för skola, fliken Schema. Schemat blir då tillgängligt under menyalternativet Schema på startsidan i Skola24. Det egna schemat är förvalt för lärare. För elever och deras föräldrar är klassens schema förvalt. Även andra scheman än det förvalda är valbara.

Schemavisaren

 

Schemavisaren, inställningar i Skola24

Grundinställningar för skola – flik Schema

• Nivå av integration – Visa som länk måste vara valt för att scheman ska visas i Skola24 under menyalternativet Schema. Schemat visas för inloggade användare med roll Lärare, Förälder eller Elev. Denna länk går till den nya versionen av schemavisaren.

• För att helt avaktivera schemavisaren ska rutan Aktivera schemavisaren avmarkeras.

• Vilka schematyper som ska kunna visas avgörs av vilka rutor som är markerade under Åtkomst av schema i lista resp. Åtkomst av schema i fritextfält, se bild. Åtkomst i lista innebär att det går att välja det enskilda schemat i en urvalslista, medan åtkomst i fritextfält innebär att användaren själv måste skriva in schemats ID (lärarsignatur, klassbeteckning, elev-ID etc.) i ett fritextfält.


Inställningar för enskilda scheman

Under Administration – Elever finns två kolumner, Dölj individuellt elevschema resp. Elev-Id för schemavisare. Klicka på knappen Inställningar för att välja kolumnerna om de inte är synliga.
Elev-Id genereras av Skola24 Schema efter något av ett antal valbara mönster, se nedan.
Om elevscheman inte är valbara i lista behöver detta elev-Id kommuniceras till eleven eller elevens föräldrar för att de ska kunna se elevens personliga schema i schemavisaren.
Det går att ställa in att vissa elevers personliga scheman inte ska vara synliga i schemavisaren. Sök i så fall rätt på eleven under Administration – Elever och markera rutan i kolumnen Dölj individuellt elevschema. Om rutan inte är markerad är elevschemat tillgängligt för alla som har tillgång till elevens Id för schemavisaren.
Under Administration – Lärare och Administration – Grupper/klasser finns på motsvarande sätt kolumnerna Dölj individuellt lärarschema resp. Dölj schema för klass/grupp.

Inställningar i Skola24 Schema

Det elev-ID som genereras av Skola24 Schema följer något av ett antal valbara mönster. Man kan välja mellan Elevens ID (vanligen personnummer), Klass och signatur, enbart Signatur eller ett slumpmässigt genererat Lösenord. Signaturen består av ett valbart antal tecken (2 – 6) som inleder elevens för- och efternamn. Om antalet tecken är jämnt ingår lika många tecken ur för- och efternamnen, om antalet tecken är udda ingår ett tecken mer ur efternamnet. För elever med dubbla för- eller efternamn (med eller utan bindestreck) väljs de inledande tecknen ur båda namnen. Det går att välja om tecknen från förnamnet eller efternamnet ska komma först. 

I Tabell – Elev finns fyra fält, Signatur(ber.), Signatur, Lösenord och ID för schemavisare. I fältet Signatur kan man manuellt lägga in en annan signatur för en elev, t.ex. om den automatiskt genererade skulle ge en olämplig bokstavskombination.
Om man väljer att ID för schemavisaren ska bestå av klass och signatur kommer ID för schemavisaren att inledas med elevens klassbeteckning, direkt följd av signaturen.
Om man inte använder Lösenord kan det ibland inträffa att flera elever i schemat skulle få identiska ID för schemavisare. Skola24 lägger då till ett löpnummer på slutet för att skilja de två eleverna åt, t.ex. NA1JoAn1 och NA1JoAn2.
OBS! Detta löpnummer läggs till automatiskt vid behov, vilket t.ex. kan innebära att en nytillkommen elev ger upphov till dubbletten. Eftersom ett löpnummer då läggs till på båda eleverna innebär det att den ursprungliga eleven får ett annat ID för schemavisare än tidigare. För att undvika detta kan man

• antingen använda de automatgenererade lösenorden, eller

• inkludera klassbeteckningen i ID för schemavisare, för att minska antalet potentiella dubbletter, och

• där de ändå uppstår, för den nya eleven välja en manuell signatur som inte ger konflikt.


Länk till Schemavisaren

Schemavisaren kan nås direkt via menyalternativet Schema på startsidan i Skola24 eller direkt i en webbläsare genom en länk som är uppbyggd enligt mönstret nedan.
schema.skola24.se/domän/skola (OBS! Inget www!)
Domän- och skolnamn skrivs som det är benämnt i Skola24. Om skolnamnet innehåller å, ä eller ö ska dessa användas. Även eventuella mellanslag ska skrivas ut.
Skolans namn kan utelämnas. Användaren får då själv välja skola ur en urvalslista.

Exempel:

Om domänen är Storkommunen och skolan heter Västra skolan blir länken följande:
schema.skola24.se/storkommunen/västra skolan

Schemavisaren

Länken leder till en bild av nedanstående utseende. Välj skola om inte länken innehöll skolnamnet.

Schemavisarenr5.PNG

När man väljer Skriv ut visas ett förhandsgranskningsfönster. Där kan man också välja mellan olika alternativ för utskrift:

För bästa utskriftskvalitet, tryck på knappen Hämta PDF. En PDF-fil hämtas då och läggs bland nedladdade filer. Öppna filen och skriv ut.
Förhandsgranskningsfönstret stängs när du trycker på knappen för Avbryt eller Skriv ut.

 

Uppdaterad 19 november 2019

Skriv ut