Tjänsten Firebase

fill-color Created with Sketch.

Avisering genom ”push-notiser” i Skola24 MobilApp
Skola24 MobilApp kommer efter önskemål från flera kunder att utökas med stöd för att kunna hantera ”push-notiser”. För att tillföra stöd för denna typ av notifiering, kommer en tjänst som heter ”Firebase” att användas. Tjänsten levereras från Google LCC (”Google”).

När en avisering skickas (så som en avisering för ogiltig frånvaro), skickas krypterad information till Firebase för att vidare tillse att en ”push-notis” förmedlas till Skola24 MobilApp. Förfarandet fungerar på motsvarande sätt som i fall där en avisering förmedlas med hjälp av SMS-tjänster.

Skola24 avser även att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google LCC (i egenskap av underbiträde till Skola24). Detta avtal syftar bl.a. till att redogöra för personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen, leverantörens ansvar när det kommer till dataskydd, samt leverantörernas förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt.

Google LCC kommer framöver också finnas angiven som underbiträde i den bilaga (2) som finns i Skola24´s avtalsmall för biträdesavtal. Nedan tabell innehåller underlag från bilagan.

Underbiträde 

Google LCC (”Firebase”)

Land:

Sverige, EU/EES, eller av tillsynsmyndighet definierat land som uppnår adekvat skyddsnivå. 

Ändamål:

Tillhandahåller tjänst för ”push-notiser” i fall där huvudavtal inkluderar tjänster för avisering, så som tjänster för frånvaroavisering vid ogiltig frånvaro.

Arbetet med avisering via ”push-notiser” är planerat att påbörjas under augusti 2020.

Vid funderingar eller invändningar, kontakta Kundansvarig eller skicka ett mail till support@skola24.com. Det kan t.ex. handla om att Ni önskar mer utförlig information eller att Ni önskar en uppdaterad avtalsbilaga.