Lektioner saknas

Skriv ut

Lektioner finns i Novaschem men förs inte över till Skola24.

fill-color Created with Sketch.

Alla lektioner saknas i Skola24

Felet finns troligen i Novaschems kalendarium. Kontrollera under Inställningar – Generellt – Läsår i schemafilen att läsåret är korrekt registrerat. De dagar som ingår i läsåret ska vara vita. Kontrollera även inställningarna för eventuella perioder som används på lektionerna under Formulär – Period.


Enstaka lektioner saknas i Skola24

Ta fram schemat för aktuell vecka (Rapport – Schema), välj aktuell vecka i fältet  (vecka). Kontrollera om lektionen finns för aktuell vecka. Om lektionen finns för veckan, kontrollera om fältet Exportera ej är ifyllt i någon av tabellerna nedan. Fältet Exportera ej finns under fliken Övrigt i tabellerna. (Om fältet inte syns i listan, gå in på Inställningar – Anpassa – Tabeller och menyer och bocka för Export/Import för att aktivera funktionen).

• Kurskod • Ämne • Lärare • Klass
• Elev • Sal • Lektion • Grupp

Novaschem 2010 finns i det grafiska schemat en knapp med texten S24.

Med knappen nedtryckt visas lektioner som innehåller element som inte ska exporteras till Skola24 med röd färg, övriga lektioner visas med grå färg.
Under Administration – Ämnen i Skola24 finns fältet Novaschem frånvarotillfällen. Om fältet är avmarkerat förs lektioner med ämnet inte över till Skola24.
Kontrollera att fältet Ämne är ifyllt för alla kurskoder i Tabell – Kurskod i Novaschem.
Tecken som används för att göra filter är inte lämpliga att använda i fälten för ID eller fälten för efternamn och förnamn i elev- och lärartabellerna. Exempel på sådana tecken är *, ’’, & och !.


Dubbla Guid

Det finns ett känt programfel i schemat:

Under vissa omständigheter kan två lektioner få samma GUID i Tabell - Lektion (GUID är en unik identifierare). Gör så här för att se om det finns samma GUID för två lektioner:

I Novaschem: Gå in på Inställningar – Anpassa – Tabeller och menyer. Bocka för System.
I Skola24 schema: Gå in på Inställningar-Anpassa-Funktioner och menyer. Bocka för system.

Ta fram Tabell – Lektion, knappen Egenskaper, fliken System. Bocka för *GUID. Kopiera värdet för lektionen som inte förs över till Skola24 i fältet *GUID. Vänsterklicka på rubriken *GUID och klistra in värdet som filter. Om en annan lektion med samma GUID visas i filtret, behöver man skapa nytt GUID för hela lektionstabellen. Gör så här: Markera hela lektionstabellen, högerklicka och välj Skapa nytt GUID. Observera att detta bara behöver göras i undantagsfall. Kontakta supporten om du har frågor. 

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut