Lärare med samma signatur

Skriv ut

Återanvändning av lärarsignatur. 

fill-color Created with Sketch.

Lärartabellen är den enda av persontabellerna i Skola24 som har två ID-fält: Personnummer och Signatur. Båda fälten måste för varje skola innehålla unika värden. Samma gäller även i schemat, så normalt är detta inte något problem.
Dock uppstår problem om man vill återanvända en lärarsignatur som tidigare använts på en annan lärare, eftersom lärare som inte längre finns kvar i schemat fortfarande finns arkiverade i Administration – Lärare i Skola24. Problemet upptäcks oftast vid en export till Skola24, då det yttrar sig som ett fel i verifieringsrapporten i Novaschem Online – Exportera data till Skola24 eller vid Publicering av aktuellt schema i Skola24schema.

Bild 6

För att möjliggöra återanvändning av lärarsignaturen måste den gamla lärarens signatur ändras i Skola24. Ändringen måste göras i vyn Administration – Lärare.
Hitta arkiverad lärare

I Administration – Lärare, klicka på knappen inställningar i det övre vänstra hörnet.

• Markera rutan till vänster om Arkiverad längst ner på fliken Allmänt och välj Spara eller Spara och visa.

nr2.PNG

Markera nu kolumnfunktionen Filter högst upp på sidan. Vänsterklicka på rubriken Arkiverad och välj filter Ja och Nej för att hitta alla registrerade lärare i Skola24, både aktiva och arkiverade. Om du vet att läraren du söker är arkiverad räcker det förstås att välja Ja som filter.

nr3.PNG

Du ska nu kunna hitta den lärarsignatur som du vill återanvända och lägga till exempelvis ett X efter signaturen för att frigöra signaturen till en ny lärare.
nr4.PNG

När detta är gjort kan du gå tillbaka till schemat och göra om och slutföra genom att:

1.Exportera till Skola24 via Arkiv – Novaschem Online för Novaschem eller
2.Publicera schemat under Arkiv-Publicera aktuellt schema för Skola24 schema.
Den nya läraren kommer att läggas till i Skola24 vid följande publicering.

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut