Lärarroll

Skriv ut

Utvärderingar av elevers kunskapsutveckling kan utformas på olika sätt. Skolan eller kommunen kan själv välja hur kunskap ska mätas. Det kan vara frågor där läraren får formulera sig fritt, så kallade fritextfrågor, men det kan också vara frågor med svarsalternativ. Frågorna kan vara ämnesspecifika eller mer generella.

fill-color Created with Sketch.

nr1.PNG

 • Klicka på Visa undersökning.
 • Du kommer till Aktuella undersökningar. Undersökningar, frågepaket och klasser som inte är besvarade markeras med fet stil.
 • Välj aktuell undersökning, frågepaket, ämne klass och elev.
 • Besvara frågorna.
 • Klicka på Spara uppe till höger efter varje elev.
 • Elevens namn är inte längre markerat med fet stil när alla frågor besvarats. Programmet hoppar automatiskt ned till nästa elev. Fortsätt elev för elev.
  nr2.PNG

 nr3.PNG

Besvarafrågor för en hel klass/ grupp

Det går också att besvara en fråga för hela klassen samtidigt. Detta är lämpligt när större delen av klassen har samma svar, t.ex. arbetsområden, behov av stödinsats.

 • Välj undersökning.
 • Välj frågepaket.
 • Välj klass.
 • Välj fråga.
 • Markera rutan till vänster om Klass.
 • Klicka på pilen till höger om Svar.
 • Skriv in det omdöme som ska ges till alla elever.
 • Välj om tidigare avgivna svar ska kompletteras eller skrivas över.
 • Klicka på Skriv.
 • Omdömet skrivs till alla rader.
 • Ändra svaret på de elever där det behövs samt skriv kommentar om så önskas.
 • Klicka på Spara.

nr4.PNG

Rapport omdömesöversikt- utifrån Skolverkets råd

Rapport Omdömesöversikt är en förutbestämd mall som enbart visas om skoladministratören har markerat att mallen ska användas för aktuell undersökning. Denna rapport är enbart aktuell för grundskolan och bygger på Skolverkets råd från 2013 (uppdaterad version 2017).

nr5.PNG

Rapporten nås via Rapport – Omdömesöversikt för elev.

nr6.PNG

Sammanställning av skriftliga omdömen för elev

Elever och föräldrar ska varje termin få skriftlig information om kunskapsutvecklingen i samtliga ämnen. Som ansvarig lärare kan man skriva ut en sammanställning som visar alla lärares svar för en enskild elev.

nr7.PNG

• Återgå till Startsidan genom att klicka på Start längst upp till vänster.
• Välj Administration – Elevinformation.
• Klicka på önskad klass under Elever till vänster.
• Välj önskad elev i listan till vänster.
• Växla till fliken Omdöme.
• Välj aktuell undersökning genom att klicka på pilen till höger om Undersökning.
• Klicka på Visa.

nr8.PNG

En sammanställning över de skriftliga omdömena i alla ämnen/kurser visas.
Under Fler inställningar långt upp till höger kan du ändra utseendet på sammanställningen.
Mentor/klassansvarig kan ta fram en samlad bild över sina mentorselever.

 • Välj aktuell undersökning, frågor och ämnen och klicka sedan på Visa.
  Det går också att skriva ut sammanställningar för samtliga elever i klassen/gruppen samtidigt.
 • Återgå till Startsidan genom att klicka på Start längst upp till vänster.
 • Välj Rapporter – Omdöme för elev – Grundrapport Omdöme för elev.
 • Välj Önskad klass. Det går också att välja enskild elev.
 • Välj aktuellt Undersökning.
 • Klicka på Visa.

nr9.PNG

Anpassning av utseendet på sammanställningen av de skriftliga omdömena sker genom att Växla till avancerat läge. För utförligare instruktion, se manualen Introduktion Rapporter under Hjälp och dokumentation inne i Skola24.
OBS

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut