Information - Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset som just nu påverkar stora delar av samhället så gör vi på Skola24 nu flera insatser för att stötta skolverksamheten på bästa sätt. Vi vill informera om att vi redan har rutiner, processer och insatser igång och att vi är förberedda på eventualiteter som kan uppkomma veckorna framåt. Detta för att skapa trygghet och leverera bästa lösningen. Våra medarbetare kommer hela tiden finnas tillgängliga via olika kanaler för att fortsätta leverera oslagbar service i dessa utmanande tider.

 

Vi kommer också fortsätta vår kompetensutvecklingsdel och fortsatt att erbjuda kurser. Dessa kommer anpassas utifrån de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och under vissa perioder kommer vi erbjuda våra kursdeltagare utbildning på distans.

 

Vill du komma i kontakt med oss för frågor så hittar du våra kontaktuppgifter här.

 

För Skola24 Kompetens hittar du våra av- och ombokningsregler här. 

Webinar: Skolfrånvaro - inte bara ett virus

Datum och tid: Tisdag 2 juni kl.13.00

Antal platser: 250 deltagare - fullbokat

 

Under 15 minuter berättade vår verksamhetsspecialist, Ingrid Martens, om att frånvaro inte bara är ett virus. Hon visade på hur antalet frånvaroanmälningar har förändrats under pandemin och diskuterade olika orsaker.

 

Ingrid berättade också om nationella frånvaromönster i år och förra året, Covid-19 i relation till andra smittsamma sjukdomar och hon gick igenom Skolverkets frånvaroundersökning. 

Närvarohantering

Om hela skolan eller hela klasser ska delta på distans går det registrera ”Anmäld frånvaro – Deltar på distans” för hela skolan eller valda klasser/grupper. Om det gäller enskilda elever kan antingen skolpersonal eller vårdnadshavare registrera ”Deltar på distans” för en valfri tidsperiod.

 

De elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen ska sjukanmälas som vanligt. Detta kan vara värdefullt för senare uppföljning när skolan ska utreda vilka elever som har missat undervisning. Även för ”vab” är det förstås korrekt att sjukanmäla barn som är sjuka.

 

Elever som deltar i undervisningen trots t.ex. en lätt hosta, ska inte sjukanmälas, men kan frånvaroanmälas med ”Deltar på distans” om inte detta redan gäller för alla elever på skolan.

 

Frånvaroanledningar distansundervisning 900px.jpg

 

Ofta finns en lärare som leder undervisningen och tar in information om vilka elever som är närvarande fysiskt eller på distans. Läraren kan då notera frånvaro för elever som inte är nåbara, och därmed inte anses delta. I många fall bör detta ses som ogiltig frånvaro. Läraren kan även notera själv vilka elever som deltar på distans om inte detta redan gäller för alla elever.

 

Läs en mer detaljerad beskrivning här. 

Måltidskollen - Information som gör skillnad

Svaret på det exakta antalet portioner som skolköken ska tillaga finns i Skola24 Frånvaro. Tillval Måltidskollen: 

  • Ger dagliga rapporter om antal frånvarande elever 
  • Visar övergripande information om frånvaro kopplat till specialkost
  • Skickar automatiskt information till valfria mottagare

Det är ett enkelt sätt att spara pengar och gör att kostnader i budgeten kan fördelas om. 

Förändringar i frånvaromönstret

Frånvarostatistik 200427.png

Vecka 11  kom en rekommendation till alla om att hålla sig hemma även vid lätta förkylningssymptom. Vi såg då en markant ändring i frånvaromönstret. Inom några få dagar ökade antalet frånvaroanmälningar via vår telefontjänst, från basnivån till tre gånger den normala. Statistiken omfattar cirka 400 000 elever i många kommuner över hela landet. När många ändrar sitt beteende samtidigt får det stor effekt.

 

Vi vill betona att det inte är troligt att den snabba ökningen berodde på faktiska sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset. Tolkningen är att toppen är resultatet av att elever rekommenderas att vara hemma även med milda symptom, plus en del allmän oro. Sannolikt orsakas de flesta symtom av influensa eller förkylning, men en ökande andel kan efterhand komma att bero på det nya viruset.

 

Under vecka 13 och 14 har frånvaron minskat något. Många tolkningar kan göras av resultatet, exempelvis att distansundervisningen leder till att inte lika många längre sjukanmäler sig för lättare förkylningssymtom. Vi har inga svar men tycker att det är viktigt att informera om hur frånvaromönstret förändras över tid.   

 

Efter påsklovet har frånvaron sjunkit till normal nivå för årstiden. En teori är att den högre frånvaron på grundskolan kompenseras av den lägre frånvaron på gymnasiet där distansundervisning pågår. Vi har heller inga svar på detta men tycker att det är viktigt att informera om hur frånvaromönstret förändras över tid. 

Frånvaro efter skolstarten läsåret 20/21

Frånvarostatistik 2020-11-23.jpg

Diagrammet visar frånvaroanmälningar för läsåret 20/21 i grönt. Som synes avar antalet vid skolstart fler än under de två föregående läsåren. Det kan bero på att fler än vanligt var sjuka, men det kan också vara så att föräldrar och elever var extra försiktiga. Många avar kanske hemma för milda och diffusa symtom.

 

Frånvaroanmälningarna började att plana ut runt v.40 och är nu på en nivå som ligger ca. 20% högre än under de två föregående åren. Tendensen är svagt ökande, vilket är normalt för årstiden.

 

Av de elever som anmält frånvaro via telefon ser fördelningen ut så att ca. 25% är på gymnasiet och ca. 75% är på grundskolan. En marginell andel elever är från vuxenutbildningen. 

 

Ökningen efter höstlovet ser ut att gå snabbare än tidigare år.

Swedish Edtech Industry öppnar ny portal

Nu kan skolpersonal snabbt få en överblick över de digitala läromedel och verktyg som leverantörer i branschorganisationen Swedish Edtech Industry erbjuder skolorna kostnadsfritt under utbrottet av Coronaviruset. De har skapat en nationell portal, Skola online (covid-19), som samlar allt stöd och de resurser hela edtech-sektorn ställer till förfogande.

Kontakta vår support

För schemaläggare och administratörer

 

Det går både att ringa och maila oss, vår support har öppet precis som vanligt 

 

Öppettider

Vår öppettider är mån-fre kl. 8-16

 

Telefonsupport

0515-777 888 

Mailsupport 

support@skola24.com