Omvänd frånvaro under friluftsdag

Skriv ut

Vid till exempel friluftsdagar kan det vara lämpligt att de lärare som tjänstgör prickar av några elever var, vilket innebär att de elever som anmält sig till någon lärare inte får en frånvaromarkering. Däremot får de elever som inte anmält sig någonstans en kvarstående frånvaromarkering.

squiqqly Created with Sketch.

Detta kan göras på två sätt, antingen i Novaschem/Skola24 (i förväg), eller helt i Skola24.


Metod 

Nedanstående punkter kan göras i Novaschem/ Skola24 Schema i förväg, minst två dagar före friluftsdagen.

För att de vanliga lektionerna inte ska synas kan det vara lämpligt att boka av lektionerna i Novaschem innan schemafilen publiceras i Skola24.

Välj Tabell – Avbokning och fyll i veckodag, vecka och vilka klasser som berörs av avbokningen. (Det går även att låta varje lärare i Skola24 ta bort lektioner som inte har ägt rum.) Registrera ett nytt ämne, till exempel Friluftsdag, genom att välja Tabell – Ämne och skriva in ämnet längst ner i tabellen. Högerklicka på ämnet Friluftsdag, välj Egenskaper, fliken Övrigt. Bocka för Bortse från avbokning. Byt till fliken Undantag och bocka för Ignorera lunchvillkor.

Välj Tabell – Grupp och bilda en ny grupp, till exempel Alla eller Alla elever åk1. Mata in alla elever som ska höra till gruppen. Högerklicka på den nya gruppen, välj Skapa lektion – Vanliga och skriv in ämne, lärare, vecka och tid för lektionen.

Ta fram Rapport – Schema för en av de berörda klasserna och placera lektionen på den dag friluftsdagen ska äga rum. Exportera filen till Skola24, minst två dagar före friluftsdag.


Dag före friluftsdag

Efter publicering finns gruppen i Skola24 och då kan markering för omvänd frånvarorapportering göras. Välj Administration – Grupper/klasser och markera rutan i kolumnen Omvänd Frånv. för den nya gruppen. Fältet kan tas fram under Inställningar, fliken Övrigt, om det inte är synligt i tabellen.


Under eller efter friluftsdag

Lektionen syns nu för de lärare som är registrerade på den. Alla elever visas från början som frånvarande. Lärarna kan var och en markera de elever som ska registreras som närvarande. Om en elev är frånvarande med känd frånvaroorsak kan läraren välja en anledning. 

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut