Vanliga frågor och svar

Skriv ut

.

squiqqly Created with Sketch.

Administration

Går det att styra hur många dagar i förväg vårdnadshavare kan registrera schema?
Ja, administratören kan ställa in antalet dagar under Administration – Inställningar - Förskola / fritidshem.
Gäller inställningen för hur många dagar i förväg ett schema behöver registreras även personal?
Nej, personal kan registrera schemaändringar till och med dagen innan de ska börja gälla.

Varför kan våra föräldrar inte göra en tillfällig ändring samma dag?
För att vårdnadshavare ska kunna göra en tillfällig ändring innevarande dag måste värdet i fältet Minsta antal dagar i förväg då vårdnadshavare får göra tillfälliga ändringar under Administration - Inställningar - Förskola / fritidshem vara 0. Personal kan alltid göra en tillfällig ändring innevarande dag oavsett inställningen. En annan anledning till att en förälder inte kan göra en tillfällig ändring en specifik dag kan vara att barnet inte har några registrerade vistelsetider aktuell dag. En förälder kan endast göra tillfälliga ändringar inom barnets ordinarie vistelsetider.
Hur registrerar man ramtiderna för en enhet med nattöppet?
Natt registreras som två tider: en tid på kvällen fram till 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00:00.
Hur hanteras fritidsgrupperna mot schemat?
Fritidsavdelningarna får inte finnas med som gruppnamn i skolans schema utan måste ha ett unikt id. Vid import av fritidsbarnen följer fritidsavdelnings namn med in i Skola24. En ny fritidsgrupp kan endast läggas till genom csv-import.

Sammanställningar

Vad innebär Differens i sammanställningen Närvaro för barn?
Differens är skillnaden mellan barnets registrerade schematid och den faktiska tid som barnet har vistats på förskolan.
Hur kan Differens visa ett negativt värde?
Om differensen är ett negativt värde innebär det att barnet har vistats på förskolan/fritidshemmet mer tid än den registrerade vistelsetiden i barnets schema. Det kan bero på att barnet har hämtats senare eller lämnats tidigare än barnets schemalagda tid.
Kan vårdnadshavare se differensvärdet?
Nej, differensvärdet visas endast för personal.
Kan värdena för Reg.schematid, Närvarotid, Frånvarotid samt Differens lyftas över i ett annat system?
Ja, klicka på knappen Spara som och byt till csv eller Excel.
Vad betyder checkboxen ”Visa endast barn med begränsad vistelsetid”?
Markeras checkboxen kommer enbart barn med registrerad maxtid visas i listan. Det gäller t.ex. barn till föräldralediga vårdnadshavare.

Vistelsetid

Vem kan registrera schema för barnen på enheten?
Schemat kan skapas av barnets registrerade vårdnadshavare och av all personal som kan logga in på enheten.
Barnet ska vistas på enheten under natten. Hur ska tiderna anges?
Det registreras som två tider: en tid på kvällen fram till 24.00 och en tid nästa dag som börjar 00:00.
Vilken schematyp ska man välja om man alltid har samma tider?
Då väljer man schematyp 1 vecka, samma vistelsetider som matas in gäller då varje vecka tills ett nytt schema registreras.
Hur registrerar man schemat för ett barn som har delat boende och där föräldrarna vill registrera tiderna för sina veckor var för sig?
En beskrivning för hur man kan göra detta hittas på följande länk: https://www.skola24.com/support/skolstart/tipsdok-registrera-schema-for-barn-med-delat-boende/
Jag vill bara göra en liten ändring i det befintliga schemat. Måste jag skapa ett nytt schema och registrera alla tider igen?
Ett nytt schema måste skapas, men det går att kopiera det ursprungliga schemat och sedan bara ändra det som ska ändras. Gå till Registrera schema, välj eventuellt barn, schematyp och startdatum för det nya schemat. Sedan välj Kopiera ett schema, välj barnet igen i fältet Kopiera schema från och välj sedan rätt schema i fältet nedanför. Gör önskade ändringar och spara schemat.
Går det att checka in barn som saknar registrerat schema?
Ja, det går att checka in barn som inte har registrerad närvaro för aktuell dag. Klicka på In så flyttas barnet till Närvarande. Symbolen nedan markerar att barnet är där utanför registrerad tid.

nr2.PNG

Vi glömde checka ut barnen igår. Går det att checka ut i efterhand?
Ja. Om barnet av misstag inte checkats ut föregående schemalgd dag kommer programmet i Närvarolistan att markera att barnet närvarat över planerad tid. Peronalen klickar på ut och fyller i rätt datum och tid i dialogrutan. Checka ut.
Finns det en funktion för att lätt kunna checka ut alla på en gång?
Gäller främst fritidshem där barnen på morgonfritids går till skolan vid samma tidpunkt. Nej, inte i nuvarande version.
Vem kan lägga till och ta bort uppgifter om vem som får hämta barnet på förskolan/fritidshemmet?
Vårdnadshavare kan lägga till nya hämtare och ta bort hämtare som vårdnadshavaren själv har lagt till, men inte hämtare som lagts till av annan person. Personal kan alltid lägga till nya och ta bort registrerade hämtare.
Hur redigerar jag en lovförfrågan som har skapats?
När lovförfrågan har sparats går det enbart att redigera i den per avdelning. Tills svarsperioden har startat går det att ta bort en lovförfrågan för att skapa en ny. I sammanställningen över befintliga lovförfrågningar, använd papperskorgen till höger på raden för berörd lovförfrågan.
Hur kan man se för vilka barn en lovförfrågan inte har besvarats?
Under Skapa lovschema finns längst till vänster på raden för en befintlig lovförfrågan en färgad cirkel med en siffra i. Siffran motsvarar det antal barn som förfrågan är besvarad för. Längst till höger på samma rad finns en figurikon. Klicka på den för att se vilka barn som har ett besvarat lovschema. Framför barnets namn visas någon av nedanstående ikoner. 

nr3.PNG

I Skapa lovschema och Besvara lovschema står det "Ej skickad" på några av eleverna. Vad beror det på?
Det kan bero på två saker:
1. Det finns ingen e-postadress registrerad på föräldrarna.
2. Barnet och föräldrarna lades till i Skola24 efter det att svarsperioden för lovschemat öppnade. Barnet läggs då till i lovschemat och föräldern kan svara på lovförfrågan i Skola24, men får ingen avisering via e-post.

En lovförfrågan har skapats av enheten, men vårdnadshavarna ser den inte. Varför?
Lovförfrågan visas endast för vårdnadshavare under den öppna svarsperioden. Personalen ser den direkt, men kan inte besvara den före svarsperiodens start.
Ett barn har checkats in felaktigt i Närvarolistan. Barnet väntas komma senare under dagen.
Om ett barn checkats in av misstag kan den registrerade närvaron ångras. Detta måste ske inom fem minuter efter det att barnet felaktigt checkats in. Klicka på Ut och välj Ångra incheckning i formuläret. Barnet återgår då till listan över barn som Inväntas. Väljs alternativet Checka ut hamnar barnet under Frånvarande.

nr4.PNG

Om mer än 5 minuter har hunnit passera, klicka på raden för barnet och ta bort tidinmatningen i fältet In under Registrera händelse.

Ett barn som är frånvaroanmält kommer till på förskolan/fritidshemmet.
Om ett barn som frånvaroanmälts dyker upp på förskolan/fritidshemmet går det ändå att checka in barnet. Klicka på In efter barnets namn. Formuläret som visas upplyser personalen om att en aktiv frånvaroanmälan finns. Genom att välja alternativet Bekräfta incheckning avslutas den pågående frånvaron automatiskt.

Uppdaterad 20 maj 2020

Skriv ut