Uppdatering av Edge påverkar schemaklienten

Skriv ut

Microsoft lanserar sin nya webbläsare Edge Chromium under våren 2020. På ytan märks inga större skillnader vid jämförelse av tidigare version. Men under ytan, utifrån ett mer tekniskt perspektiv, så sker flera uppdateringar och förändringar. En av förändringarna påverkar ditt arbete i Skola24s schemaklient.
Skola24s schemaklient använder sig av Microsofts teknik ClickOnce för att kunna starta lokalt på din dator. I och med förändringen i Edge Chromium så är stödet för ClickOnce inte påslaget som standard. Därför behöver standardinställningen för ClickOnce aktiveras i Edge för att schemaklienten skall starta.

 

Här nedan hittar du guider hur du åtgärdar problemet:

Läs guiden - "Aktivera ClickOnce i Microsoft Edge" (för användare)

Läs guiden - "Aktivera ClickOnce i Microsoft Edge via en GPO" (för administratörer)

squiqqly Created with Sketch.

Bakgrund

På ytan så märks inga större skillnader mellan tidigare och ny version av Edge. Utifrån ett tekniskt perspektiv kring hur webbläsaren är uppbyggd så är förändringen genomgripande. Övergripande beskrivit så är all kod som bygger upp webbläsaren Edge ersatt med kod från det öppna källkodsprojektet Chromium. Microsoft gör den här rörelsen för att hänga med i utvecklingen av moderna webbläsare och hoppas med den nya lanseringen att på nytt kunna ta upp kampen om att tillhandahålla den mest använda webbläsaren.

I kvalitetsprocessen inom Skola24 ingår att kontinuerligt säkra att erbjudna IT-stöd/tjänster är kompatibla och väl fungerande med på marknaden etablerade webbläsare. Utfallet av utförda tester kopplade till Skola24s webbtjänster är att alla funktioner i Skola24 är kompatibla med den nya webbläsaren. För alla användargrupper förutom verksamhetsrollen schemaläggare så är övergången till Edge Chromium helt transparent och kräver därav inga speciella förberedande åtgärder.

Testerna har dock identifierat att Microsoft har ändrat en av grundinställningarna i den nya webbläsaren som påverkar uppstart av Skola24s användargränssnitt för schemaläggning. Nedan följer en beskrivning kring vad som påverkas och hur webbläsaren kan ställas in för att fungera fullt ut för alla schemaläggare.

Ny standardinställning

För att säkerställa en så snabb och bra användarupplevelse som möjligt för rollen schemaläggare så installeras delar av lösningen lokalt på användarens dator via Skola24s webbaserade användargränssnitt. Schemaläggaren trycker enkelt på det schema som hen skall arbeta med och då installeras med automatik schemaklienten automatiskt på användarens dator. Den automatiska installationen bygger på en teknik från Microsoft som heter ClickOnce. I och med lanseringen av Edge Chromium så är inte stödet för ClickOnce påslaget som standard. Detta innebär att standardinställningen för ClickOnce behöver aktiveras för att schemaklienten skall starta.

Skola24 har ett pågående arbete med att se över om det går att uppdatera tjänsten för schemaläggare på ett sätt som innebär att användaren eller användarens organisation inte behöver ställa in webbläsaren på egen hand.

Tills vidare har vi tagit fram två instruktioner (se ovan i texten)  som beskriver steg för steg hur standardinställningen skall ställas in i de fall som enskilda användare eller hela er organisation byter till Edge Chromium som webbläsare.

I de fall som det finns möjlighet inom verksamheten att utföra en central uppdatering av alla eller delar av verksamhetens arbetsstationer så rekommenderar vi driftsinstruktionen för central uppdatering. Denna instruktion möjliggör att pusha ut standardinställningen till allas datorer vilket innebär att slutanvändaren inte behöver göra något för att schemaklienten skall starta.

I de fall som central uppdatering inte är tillämpbar så kan Användarinstruktion – Enskilda användare följas för att ställa in Edge Chromium så att Skola24 schemaklient kan starta upp.

 

Uppdaterad 21 januari 2020

Skriv ut