Import Vårdnadshavare

fill-color Created with Sketch.

Skola24 arbetar för att ge stöd för utbyte av data mellan olika system. Vi bygger integrationer med stöd för SS12000

Import Vårdnadshavare

fill-color Created with Sketch.
  • Med integrationen Import Vårdnadshavare kan du som har Skola24 Frånvaro synkronisera uppgifter mellan elevregistret och Skola24. Uppgifter som kan synkroniseras är exempelvis namn, personnummer, e-postadress och om kopplingen är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen. 
  • Det är kunden som väljer om importen ska vara master. Det vill säga, om importen alltid ska skriva över uppgifterna som finns om vårdnadshavarna i Skola24. Importen sker varje natt om inga andra inställningar görs. 
  • För att börja använda Import Vårdnadshavare måste kunden kontakta både oss på Skola24 och leverantören av elevregister. 
  • Någon av våra duktiga produktkonsulter hjälper till med implementering av produkten.