Verklig frånvaro i förhållande till erbjuden tid

squiqqly Created with Sketch.

Skola24 Frånvaro

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

Helsingborgs stad arbetar målstyrt utifrån frånvarostatistik

Ett av målen för Helsingborgs stad är att halvera den höga frånvaron på de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. Kommunen definierar hög frånvaro som all frånvaro över 15%.

Håkan Bernhardsson är statistiker och arbetar på Skol- och fritidsförvaltningens Forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-enheten. Han är en av dem som analyserar och bearbetar den månatliga statistiken som plockas ut från Helsingborgs databas i Skola24.

  • Automatisk överföring från Skola24 Schema till Skola24 Frånvaro.
  • Schema för en enskild elev återspeglas rätt i frånvaron.
  • Anmälan på exakta tidpunkter räknas bort från lektioner.

Telefonanmälan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och gör det möjligt att anmäla frånvaro direkt i Skola24 via telefon. Skolan delar ut ett telefonnummer och vid uppringning startar röstinstruktioner. Efter avslutat samtal är frånvaron synlig i Skola24 Frånvaro för förälder, undervisande lärare och skoladministratör.

 

Fler fördelar med Telefonanmälan

Sms-avisering

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro och skickar meddelande automatiskt till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24. Meddelandet skickas till det mobilnummer som är registrerat på föräldern.  Skolan behöver ingen tillgänglig personal för att meddela föräldrar om elevfrånvaro.

 

Fler fördelar med Sms-avisering

Ledighetsansökan

Tillval Ledighetsansökan är en digital ledighetsansökan i Skola24 Frånvaro för föräldrar och myndiga elever.  Tillvalet har en funktion för samtycke vilket innebär att ansökan endast kan behandlas om båda vårdnadshavarna undertecknar ledighetsansökan.

 

Fler fördelar med Ledighetsansökan

Måltidskollen

Måltidskollen är ett tillval till Skola24 Frånvaro och underlättar arbetet med att motverka det matsvinn som finns i skolorna. I Sverige slängs i genomsnitt 19 kg mat, som egentligen hade kunnat ätas upp, per person och år. I skolmatsalar och andra storkök slängs ungefär 35 000 ton mat i onödan varje år. Måltidskollen ger rätt underlag för rätt antal måltider.

 

Fler fördelar med Måltidskollen

Verklig närvaro och frånvaro

Närvaro börjar med ett flexibelt schema.
Skola24 Schema har under många år utvecklats för att tillgodose ett behov av enklare eller avancerad schemaläggning för alla skolformer. Schemaläggning ska tillgodose elevernas rätt till undervisning. Det kan innebära många individuella och flexibla lösningar som exempelvis avbokningar och periodläsning. Med rätt  grupp av elever, på rätt lektion, levereras rätt underlag till Skola24 Frånvaro. Vid uppföljning säkerställs elevens erbjudna tid i förhållande till elevens frånvaro.

Systemöversikt-Skola24-bild.png

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.