Tjänstefördelning och lektioner

Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag. Excel. Välj att skapa lektioner ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner direkt utan tjänstefördelning. Bilda block av lektioner som ska läggas ut samtidigt och lås lektioner som inte får flyttas. Lägg ut lektioner med till exempel lärarnas arbetstid eller lunch.


Placera lektioner helt manuellt i valfritt schema eller samlingsschema eller låt systemet
placera en eller flera lektioner automatiskt. Användaren får förslag till omflyttningar för att
hitta nya lösningar. Det går också att göra en omvänd sökning – leta efter lektioner som kan
fylla ett hål i schemat.

 

Utskrifter 

Skriv ut schema som omfattar läsår, period eller veckor. Utforma schemahuvud och schemarutor efter egna önskemål. Registrera fasta samlingsscheman eller skriv ut de kombinationer av lärare, klasser, ämnen eller salar som skapats direkt i det grafiska schemat.

 

Rapporter och sökningar

Under schemaläggningen och när schemat är klart kan flera rapporter användas. Några exempel är tjänstefördelning, rastschema och arbetstider. Sökfunktioner gör det enkelt att hitta till exempel lämpliga vikarier, lediga salar eller grupper av lärare och elever som är lediga samtidigt.