Sveriges största schema

Lär känna Andreas Palmblad - vår alldeles egna Schemainfluencer!

En gång varje månad tar Andreas med oss in i hans värld där han ger oss tips och inspiration från hans vardag som schemaläggare i Sveriges största schema. 

Andreas Palmblad

På Polhemskolan i Lund finns cirka 2600 elever och 200 lärare. Där arbetar Andreas Palmblad som schemaläggare. Polhemskolan använder Skola24 Schema som ett kommunikationsverktyg. Inga scheman skrivs ut utan istället hänvisas eleverna till  sitt schema online. I år placerar Andreas ut 99 325 lektioner, wow! 

Läs mer om Andreas här

Schemat som kommunikationsverktyg

Andreas använder Skola24 Schema som ett kommunikationsverktyg. På Polhemskolan skrivs inga papperscheman ut. 

 

Det är mycket som dagligen händer på en stor skola så elever och lärare behöver hålla sig uppdaterade. Exempelvis utflykter, nationella prov, annan lektionslängd eller byte av salar. 

 

Även om du inte arbetar på en stor skola så finns tips att få. 

Från tjänstefördelning till schemaläggning

I Sveriges största schema, under april månad, är det dags att gå från tjänstefördelning till att lägga lektioner i schemat. 

 

Andreas utgår från Polhemskolans årshjul och visar hur han arbetar i tabeller genom att ge många spännande exempel. 

 

Titta på Andreas video och ta med dig tips till din egen skola.

Matsalen

I Sveriges största schema finns också Sveriges största matsal. Hur lägger man ett riktigt bra matsalsschema? 

 

Andreas ansvänder Skola24s smarta funktioner för att skapa möjlighet för en bra arbetsmiljö före-, efter- samt under lunchen. Polhemsskolans matsalspersonal och Andreas har, utan undantag, kontakt varje vecka för att gå igenom särskilda händelser under veckan och hur det påverkar luncherna. 

 

Se Andreas video och bli inspirerad!