Närvaro börjar med ett flexibelt schema

Skola24 Schema har under många år utvecklats för att tillgodose ett behov av schemaläggning för alla skolformer. Tjänstefördelning, schemaläggning och rapporter anpassas efter vilket behov enheten har, från enklare till avancerad schemaläggning. Schemaläggning är en komplex process som kräver flexibilitet. Skola24 Schema med tillval stödjer och hjälper till att spara tid och pengar för skolorna.

Avancerad schemaläggning, tjänstefördelning
och rapporter


Återanvänd grundläggande schemainformation

Registrera din tjänstefördelning direkt i Skola24 Schema utifrån data som kan återanvändas läsår efter läsår.

Lätt schemaläggning med hjälpfunktioner som underlättar komplexa utmaningar

Schemaläggare samarbetar i samma schema som öppnas via webbinloggning och får hjälp genom smarta funktioner som automatisk placering samt förslag på lämpliga lektionsplaceringar för optimerat resultat.

Utskrifter efter olika behov

Kombinera perioder, grupper, lärare, klasser, ämnen samt salar och skapa anpassade utskrifter direkt i det grafiska schemat.

Anpassa rapporterna efter verksamhetens utvecklingsbehov

Använd fasta standardrapporter för exempelvis tjänstefördelning, rastschema och arbetstider.

Spara tid med hjälp av sökfunktionen

Sökfunktioner gör det enkelt att hitta lämpliga vikarier, lediga salar eller tider då lärare är lediga.

Kraftfulla tillval till Schema