Rapport Pedagogisk personal (SCB)

Rapport Pedagogisk personal (SCB) är ett tillval till Skola24 Schema och underlättar arbetet med att ta fram statistik över lärares tjänstgöring som på hösten varje år ska skickas in till SCB.

 

Enligt vår uppskattning besparar rapporten skolan ungefär 80 % av den tid som brukar gå åt för att fylla i statistiken. Nu kan du lösa det så mycket snabbare.

 

Uppgifterna hämtas från schemat. När förarbetet är gjort i Skola24 Schema är hela underlaget till statistiken färdigt. Nästkommande år krävs en mycket liten arbetsinsats.

SCB-flöde.png

Rapport om pedagogisk personal till SCB

Skolverket är den ansvariga myndigheten och statistiken används av många och det kan exempelvis handla om:

  • Hur många lärare undervisar i svenska?
  • Hur stor andel av lärarna i en viss kommun har avlagt lärarexemen?
  • Hur stor är lärartätheten i en viss kommun?

Huvudanvändarna är Skolverket och Utbildningsdepartementet men statistiken används även av företag, forskare, organisationer och massmedia. Statistiken används också till den internationella rapporteringen