Skola24 Lokal

Nu är det möjligt att boka lokal på ett enklare och mer effektivt sätt. Lokal är ett tillval till Skola24 Schema som möjliggör att fler kan boka och samarbeta runt lokaler på den egna skolan eller i hela organisationen. 

Lokalbokningar syns direkt i schemat, vilket underlättar och sparar tid för lärare och schemaläggare.  Mer information om fördelarna med Skola24 Lokal listas längre ned på sidan.

 

Effektiviserad lokalbokning

fill-color Created with Sketch.

Skola24 Lokal effektiviserar och underlättar i schemaläggningen av lokalbokning.  Lokaler kan centralt delas ut och detaljstyras med datum och tider så att schemaläggare från olika skolor kan boka samma lokal. Alla får en gemensam överblick av organisationens lokaler för bästa planering av skolans verksamhet. 

 

  • Läraren kan själv boka simhallen på ett enkelt sätt
  • Upptäck salarna med låg beläggning och utnyttja dessa för ökad resursoptimering.
  • Flera skolor kan dela på en specialutrustad samlingslingslokal, där samordningsvinster och resursbesparingar sedan kan följas upp på ett enkelt sätt.

 

Vill du veta mer om tillval Lokal?

Lokal-Rollerna.png