Skola24 Lokal

Nu är det möjligt att boka lokal på ett enklare och mer effektivt sätt. Lokal är ett tillval till Skola24 Schema som möjliggör att fler kan boka och samarbeta runt lokaler på den egna skolan eller i hela organisationen. 

Lokalbokningar syns direkt i schemat, vilket underlättar och sparar tid för lärare och schemaläggare.  Mer information om fördelarna med Skola24 Lokal listas längre ned på sidan.

 

Samarbeta kring gemensamma lokaler

Skola24 Lokal effektiviserar och underlättar schemaläggningen av salar och lokaler. Med tillvalet kan schemaläggarna tillsammans lösa den mest optimerade användningen av de gemensamma lokalerna i kommunen.

Titta på filmen som beskriver hur Skola24 Lokal kan förbättra och effektivisera användningen av lokalerna på just din skola i din kommun.

Så fungerar Skola24 Lokal

Här kan du se hur  Skola24 Lokal kan förbättra och effektivisera användningen av lokalerna på just din skola i din kommun. Få en övergripande bild kring funktioner och flöden. 

 

Skola24 Lokal effektiviserar och underlättar schemaläggningen av salar och lokaler. Med tillvalet kan schemaläggarna tillsammans lösa den mest optimerade användningen av de gemensamma lokalerna i kommunen.

 

Effektiviserad lokalbokning

fill-color Created with Sketch.
  • Läraren kan själv boka simhallen på ett enkelt sätt
  • Upptäck salarna med låg beläggning och nyttja dessa för ökad resursoptimering
  • Flera skolor kan dela på en specialutrustad lokal, där samordningsvinster och resursbesparingar sedan kan följas upp på ett enkelt sätt

Vill du veta mer om tillvalet Lokal?

Lokal-Rollerna.png

Kontakta oss | info@skola24.com