Följ upp verksamheten med Analys och Planering

Analys och planering är ett tillval till Skola24 Schema och ger utökade möjligheter att analysera, planera och följa upp verksamheten. För att optimera och utveckla den är mätning och analys ett av de viktigaste delarna i arbetet . Analys och planering kan sammanställa uppgifter från schemaprogram, elevregister, göra beräkningar samt ge översiktsbilder av exempelvis tjänsteplanering, programkostnader och lärares arbetssituation.

 

Med rätt underlag tar du bäst beslut.

Allt händer i schemat

 • Prioritera rätt när besluten ska tas
  Få en unik översikt av er skolbudget genom en korrekt och effektiv beräkning på skolenhet, konto, program eller inriktning.

 • Analys och planering i schemat
  Arbetet fortsätter i schemat och du växlar aldrig system. Under menyn Rapport dyker Analys och planering upp. 

 • Rapporter hämtar data i Skola24 Schema
  Schemat är facit och i rapporterna kan du jämföra och testa olika data.

 • Kraftfulla och tidsbesparande funktioner fungerar som vanligt
  Som alltid i Skola24 Schema kan du smidigt dra och släppa data från olika tabeller rakt in i rapporterna.

Fem fantastiska rapporter

 • Planeringsunderlag

  Rapporten ger full koll på lärares tid. Bra att använda vid tjänstefördelningen, samtal med lärarna eller vid samverkan med facket. Ger exempelvis överblick på hur mycket luft det finns i tjänsten.
 • Lärare

  Rapporten visar hur lärares tjänstgöring, lektionstid och lönekostnader fördelas på skolenhet, program, inriktning eller konto.
 • Kostnader

  Den här rapporten visar kostnader för undervisande personal, läromedel, lokaler och övriga kostnader. Rapporten kan visa totala kostnaden eller kostnad per elev.
 • Nyckeltal lärare

  Rapporten ger information om lärares arbetssituation. Exempelvis hur många omdömen en lärare får skriva, antal nationella prov att rätta, antal förberedelser för grupper, kostnader för tjänst som inte är fylld eller för övertid.
 • Löneunderlag

  Schemat är facit och rapporten kan visa fördelning på skolenhet, konto, program och inriktning. En skräddarsydd exportfil kan skapas till andra system vilket ger ett mer exakt underlag för hur lönekostnader ska fördelas på olika konton.
 • Maila oss

  Vill du veta mer om Analys och Planering kan du maila oss på info@skola24.com eller kontakta en säljare här nedanför direkt. Välkommen!

Planeringsunderlag för lärartjänster

Lyssna till vår verksamhetsspecialist, Niklas Åkesson, när han resonerar om hur antalet timmar i lärarnas tjänster kan förberedas på bästa sätt. Niklas redogör för detta genom att visa delar av rapporten Planeringsunderlag som finns i tillvalet Analys och planering.

 

Och vad menas engentligen med luft i schemat? 

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.